projectmanagement-opstartHerkent u dit? Projecten binnen uw organisatie komen traag op gang. Projectmedewerkers weten niet goed met welke activiteiten zij moeten starten. Het is onvoldoende duidelijk wat er van projectmedewerkers wordt verwacht. De activiteiten doen de medewerkers naast hun reguliere werkzaamheden. Het getuigt van ‘Good Thinking’ om vooraf goed over dit soort zaken na te denken en er sturing aan te geven. Dit biedt helderheid en geeft richting aan de projectmedewerkers in het behalen van hun projectresultaten.

projectmanagement-complianceWeet u welke voorwaarden voor uw specifieke project van toepassing zijn? Weet u welke gevolgen deze voorwaarden hebben op de uitvoering? Projecten krijgen geregeld te maken met een wirwar van interne en externe regelgeving. Hoe zorgt u ervoor dat u ‘in control’ bent en blijft? ‘Good Thinking’ is vooraf bepalen welke voorwaarden aan uw project verbonden zijn, welke consequenties en risico’s dit met zich meebrengt en vooral ook hoe u het project beheert.

projectmanagement-secretariaatHoe zorgt u dat de verschillende partners met wie u samenwerkt, ook bekend zijn met wat zij op welk moment moeten doen? Weet iedere partner wat er inhoudelijk van hen wordt verwacht? Kent iedere partner de verantwoordingseisen richting een subsidiegever? Hoe zorgt u dat de partners zich (tijdig) houden aan de administratieve eisen en aan de rapportageverplichtingen? ‘Good Thinking’ is gericht op het maximaliseren van de opbrengsten tegen minimale risico’s voor u en de partners die bij het project zijn betrokken.

detacheringBent u op zoek naar iemand die uw organisatie inhoudelijk of procesmatig (tijdelijk) verder kan helpen? Een ervaren projectleider, een projectbeheerder of bijvoorbeeld een interim adviseur. Het mag niet zo zijn dat de uitvoering van projecten vertraging oploopt of zelfs moet worden stopgezet vanwege dit soort capaciteitsvraagstukken. Het bewijst van ‘Good Thinking’ als met een tijdelijke detachering van ervaren projectmedewerkers de uitvoering van projecten volledig ‘op maat’ voor u kan worden ingevuld.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

right5

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief