De tekst van deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, werkzaamheden, transacties, overeenkomsten met AC Adviseurs, Abe Lenstraboulevard 52-4, 8448 JB HEERENVEEN, KvK-nummer 01145254.

Algemeen

AC Adviseurs hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens en daarmee ook aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. AC Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AC Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, anderszins een zakelijke relatie of band met ons onderhoud en/of omdat u deze gegevens op eigen initiatief aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dat kader kunnen verwerken:

 • Voorletters
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam en type van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
 • IBAN-nummer van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent

Bijzondere en/of gevoelige (persoons)gegevens

AC Adviseurs verwerkt bijzondere en/of gevoelige (persoons)gegevens van u uitsluitend indien en voor zover deze noodzakelijk zijn voor een adequate uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten en uitsluitend nadat door de betreffende verwerkingsverantwoordelijke toestemming is gegeven voor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige (persoons)gegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Daarbij moet zijn vastgesteld dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, dan wel met het oog op een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. In dit kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het doorgeven van BSN-nummers, geboortedata en/of salarisgegevens/loonstroken aan relevante overheden die hier op grond van een wettelijke en/of administratieve verplichting om verzoeken.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat AC Adviseurs in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. AC Adviseurs gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact;
 • het registreren van werkzaamheden die wij voor u hebben uitgevoerd;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en andere gerichte vormen van informatievoorziening;
 • het kunnen bezoeken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of onze werkwijzen te kunnen verbeteren op basis van klantentevredenheidsonderzoeken;
 • het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of voorwaarden;
 • het kunnen verzenden, verwerken en incasseren van facturen;
 • het nakomen van onze verplichtingen met betrekking tot een overeenkomst van levering die u met ons hebt;
 • het verwerken en betalen van uw factuur.

Geautomatiseerde besluitvorming

AC Adviseurs neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijnen

AC Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Eén en ander met inachtneming van de in het kader van onze dienstverlening wettelijke of anderszins relevante bewaartermijnen. In de praktijk betekent dit veelal een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

AC Adviseurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AC Adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevensbeveiliging

AC Adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 0513-648854 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AC Adviseurs gebruikt alleen cookies om:

 • diverse functionaliteiten van onze website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • om het mogelijk te maken om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren gebruiken wij de volgende analytische cookies: Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij delen geen gegevens met Google, de gegevens worden anoniem verwerkt en de verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.
 • om het u mogelijk te maken om informatie op onze website te delen via social media kanalen maken wij gebruik van de volgende social media cookies: Twitter, LinkedIn en Facebook.

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten soms links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw wettelijke rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AC Adviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Onze contactgegevens:

U kunt AC Adviseurs als volgt bereiken:
AC Adviseurs, Abe Lenstraboulevard 52-4, 8448 JB Heerenveen, telefoon 0513-648854 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

Kom in direct contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief