Aan het woord is Max von Devivere, Legal Entitity Appointed Representative (LEAR) van de Koninklijke BAM Groep voor Europese ontwikkelingsprojecten, over de samenwerking met AC Adviseurs en de ontwikkeling en financiering van het LE2AP project.

Bam Wegen, onderdeel van BAM Infra Nederland, is specialist in de aanleg en het onderhoud van wegen in heel Nederland. AC Adviseurs ondersteunt BAM Wegen al jaren met het aanvragen van investerings- en innovatiesubsidies.

“De meerwaarde van AC Adviseurs is niet alleen het aanvragen van investerings- en innovatiesubsidies voor de ‘kortere termijn’ ambities, maar ze dagen ons ook uit om te blijven nadenken over onze ‘langere termijn’ ambities en de mogelijkheden om hiervoor financiële ondersteuning te krijgen”

BAM Wegen heeft samen met AC Adviseurs sinds 2007 een proces doorgemaakt. Als een asfaltcentrale aangepast moest worden, verbond BAM daar naast de economische overwegingen, maatschappelijke doelen aan, zoals vermindering van CO2 uitstoot of andere emissies. AC Adviseurs heeft BAM Wegen uitgenodigd een blauwdruk te ontwikkelen voor de asfaltcentrale van de toekomst (de emissie vriendelijke asfaltcentrale). Tijdens dit proces werd steeds duidelijker dat het uiteindelijke product van BAM Wegen niet het asfalt is, maar de weg zelf. Dat leidde tot de ontwikkeling van een lange termijn visie op het aanleggen en onderhouden van een weg, de 3D-weg (Duurzaamheid, Decibellen en Doorstroming). Die lange termijn visie resulteerde in te behalen doelen: on-site koude asfaltproductie uit maximaal gerecycled materiaal en een geluidsreductie van 10dB. Die weg faciliteert mobiliteit. Dat is de kern van de derde D: optimale doorstroming, zowel in regulier gebruik als tijdens calamiteiten en onderhoudswerkzaamheden.

“Om een goede stap te kunnen zetten in de richting ons einddoel, de 3D-weg, heeft het team van BAM Wegen met ondersteuning van AC Adviseurs in 2012 het demonstratieproject LE2AP ontwikkeld en hiervoor een subsidieaanvraag voor het Europese subsidieprogramma Life+ ingediend.”

Life+ is een programma van de Europese Commissie voor het stimuleren van projecten die bijdragen aan het oplossen van specifieke problemen op het gebied van natuur en milieu.

De Europese Commissie heeft medio 2013 de subsidieaanvraag van de wegenbouwer gehonoreerd. Met de subsidie van de Europese Commissie is vervolgens gestart met de uitvoering van het demonstratieproject. Het LE2AP project duurt 4 jaar en zal moeten leiden tot de aanleg van een proefvak van 1 kilometer met een deklaag die voor minimaal 80% bestaat uit gerecycled asfalt, een geluidsreductie heeft van minimaal 7 dB(A) en bestaat uit asfalt dat is geproduceerd bij 80 graden Celsius.

“We hebben voor de uitvoering van het LE2AP project een contract met de Europese Commissie afgesloten. Dit betekent dat we ons ook moeten houden aan strikte en tijdige verantwoordingseisen. De subsidie krijg je niet zomaar….”

Het is de taak van de projectuitvoerders om aan te tonen dat aan de verantwoordingseisen van de subsidieverstrekker is voldaan. Om succesvol te kunnen voldoen aan de voorwaarden is goed projectmanagement een ‘must’. AC Adviseurs heeft jarenlange ervaring met het managen van langlopende projecten en weet welke voorwaarden dit zijn, welke consequenties en risico’s het met zich meebrengt en vooral ook hoe het wordt beheerd.

BAM

“Vanwege de specialistische kennis met administratieve voorwaarden en EU ervaring met procesmanagement en communicatie/correspondentie met de Europese Commissie hebben wij AC Adviseurs dan ook gevraagd om ons te ondersteunen met het projectmanagement”

Wilt u meer weten over het LE2AP project of BAM Wegen? Kijk dan eens op bamle2ap.nl of bamwegen.nl.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief