Hebt u ideeën om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden? Het Kabinet stelt hier € 12,5 miljoen voor beschikbaar!

Hebt u ideeën om samen met een collega investeerder een eigen investeringsfonds op te zetten? Dankzij een nieuwe stimuleringsmaatregel kunt u uw risicorendementsverhouding als Business Angel sterk verbeteren! 

Maakt u Nederland groener door de inzet van hernieuwbare energietechnieken zoals biomassa, wind of zon? De subsidieregeling SDE+ steunt u bij de exploitatie!

Monomestvergisting is methode om hernieuwbare energie te produceren. Het is één van de oplossingen die ene bijdrage kan leveren aan het realiseren van de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020. Wilt u gebruik gaan maken van een monovergister, dien dan in juli uw subsidieaanvraag in!

Welke mogelijkheden biedt blockchain voor de energietransitie? Maakt u real time, flexibele en decentrale energiehandel mogelijk met blockchain?

Het ministerie van EZ stelt geld beschikbaar voor de ontwikkeling van uw idee!

Het mkb heeft veel goede ideeën voor innovaties maar komt er te weinig aan toe deze ideeën om te zetten in concrete acties. De Tender Valorisatie en Tender Valorisatie MKB biedt een steun in de rug. 

Onlangs maakte minister Kamp de cijfers over de WBSO in 2016 bekend. Een lichte daling in het aantal bedrijven, een stijging in toegekend budget.

Hoe kunnen we in Nederland zorgen dat mensen plezier hebben in hun werk, hun vaardigheden blijven ontwikkelen en gezond blijven? 

Vanaf 2 juni kunt u weer de subsidie voor praktijkleren aanvragen (schooljaar 2016-2017). Let op dat u dat voor 15 september aanstaande doet.

Blockchain is een hot topic, maar vele initiatieven zijn nog pril. Heeft u ideeën voor de ontwikkeling van blockchain-toepassingen? 

Houdt u zich bezig met innovatie op het gebied van waterstof of de opslag en/of het gebruik van CO2? Dan biedt de topsector energie wellicht nieuwe financieringsmogelijkheden voor uw project!

Bent u toe aan een stap naar buitenlandse markten? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) in 2017 erg interessant voor u.

Blockchain is trending, maar vele initiatieven zijn nog pril. Gaat u de uitdaging aan daadwerkelijke toepassingen met blockchain te ontwikkelen?

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief