De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) wordt 13 maart 2018 opengesteld. Er is 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen.

Wat is de blauwe economie? "Blauwe groei" is de langetermijnstrategie voor meer duurzame groei in de marine en maritieme sectoren. Ter ondersteuning van de totstandkoming hiervan heeft het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij een nieuwe 'Sustainable Blue Economy’ call gepubliceerd.

Bent u een MKB-ondernemer in Friesland en heeft u een nieuw initiatief op het gebied van circulaire economie? Er liggen subsidie kansen voor u!

De toekomstige economie en industrieën worden onder andere gevormd door grote megatrends. Grote fundamentele verschuivingen in gedrag en houding met een wereldwijde lange termijn impact.

Voor 2018 zal naar huidige verwachting sprake zijn van lagere subsidiepercentages binnen de WBSO. 

Vandaag heeft de regering haar plannen voor het volgende jaar gepresenteerd. De begroting is 'beleidsarm', met andere woorden: er zijn in beginsel geen nieuwe maatregelen in opgenomen. 

Een van klimaatdoelstellingen is verduurzaming van de Nederlandse vervoerssector. Draagt uw project bij aan de doelstelling om in 2050 minstens 60% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990?

Gaat u in de komende jaren uw medewerkersbestand uitbreiden? Mogelijk kunt u per extra arbeidsplaats een subsidie ontvangen.

WBSO aanvragen kan in principe het hele jaar door. Maar wil je nog aanspraak maken op WBSO-subsidie voor 2017 dan is dit de laatste kans.

Net als in het voorjaar zet de Provincie Overijssel ook in het najaar in op duurzaamheid met de subsidie voor hernieuwbare energie en energiebesparing. 

Wilt u uw onderneming versterken en/of laten groeien en bent u gevestigd in Flevoland, dan kunt u een financiële bijdrage krijgen voor het inschakelen van externe deskundigheid. Er zijn drie soorten vouchers.

De Nederlandse Staat mag garant staan voor risicodragende achtergestelde leningen voor energietransitieprojecten. De regeling hiervoor is op 31 juli gepubliceerd in de Staatscourant.

De investeringen van het kabinet in het topsectorenbeleid hebben geen radicale innovaties opgeleverd. Dat blijkt uit een uitgevoerde evaluatie.

Nederland staat voor de uitdaging om de hoge CO2-uitstoot van vervoer sterk terug te brengen. Vanaf september is er daarom subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen en demonstreren van duurzame innovatieve technieken en oplossingen in de transportsector.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief