Een van klimaatdoelstellingen is verduurzaming van de Nederlandse vervoerssector. Draagt uw project bij aan de doelstelling om in 2050 minstens 60% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990?

Gaat u in de komende jaren uw medewerkersbestand uitbreiden? Mogelijk kunt u per extra arbeidsplaats een subsidie ontvangen.

WBSO aanvragen kan in principe het hele jaar door. Maar wil je nog aanspraak maken op WBSO-subsidie voor 2017 dan is dit de laatste kans.

Net als in het voorjaar zet de Provincie Overijssel ook in het najaar in op duurzaamheid met de subsidie voor hernieuwbare energie en energiebesparing. 

Wilt u uw onderneming versterken en/of laten groeien en bent u gevestigd in Flevoland, dan kunt u een financiële bijdrage krijgen voor het inschakelen van externe deskundigheid. Er zijn drie soorten vouchers.

De investeringen van het kabinet in het topsectorenbeleid hebben geen radicale innovaties opgeleverd. Dat blijkt uit een uitgevoerde evaluatie.

De Nederlandse Staat mag garant staan voor risicodragende achtergestelde leningen voor energietransitieprojecten. De regeling hiervoor is op 31 juli gepubliceerd in de Staatscourant.

Nederland staat voor de uitdaging om de hoge CO2-uitstoot van vervoer sterk terug te brengen. Vanaf september is er daarom subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen en demonstreren van duurzame innovatieve technieken en oplossingen in de transportsector.

Hebt u ideeën om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden? Het Kabinet stelt hier € 12,5 miljoen voor beschikbaar!

Hebt u ideeën om samen met een collega investeerder een eigen investeringsfonds op te zetten? Dankzij een nieuwe stimuleringsmaatregel kunt u uw risicorendementsverhouding als Business Angel sterk verbeteren! 

Maakt u Nederland groener door de inzet van hernieuwbare energietechnieken zoals biomassa, wind of zon? De subsidieregeling SDE+ steunt u bij de exploitatie!

Welke mogelijkheden biedt blockchain voor de energietransitie? Maakt u real time, flexibele en decentrale energiehandel mogelijk met blockchain?

Monomestvergisting is methode om hernieuwbare energie te produceren. Het is één van de oplossingen die ene bijdrage kan leveren aan het realiseren van de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020. Wilt u gebruik gaan maken van een monovergister, dien dan in juli uw subsidieaanvraag in!

Het ministerie van EZ stelt geld beschikbaar voor de ontwikkeling van uw idee!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief