Nederland ontvangt de komende jaren € 450 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het geld zal worden ingezet om mensen in staat te stellen een baan te vinden door zichzelf te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt.

Het budget voor enkele thema’s binnen het Waddenfonds is overvraagd.

Met de investeringsagenda, die wordt gefinancierd met de € 300 miljoen aan NUON-gelden van de provincie, moet vooral meer werkgelegenheid in Friesland gerealiseerd worden.

De Europese Commissie heeft de financiering goedgekeurd van 248 nieuwe projecten in het kader van het LIFE+-programma, het milieufonds van de EU.

Volgens de laatste cijfers van business school INSEAD staat Nederland wereldwijd in de top qua innovaties.

Verzekeraars willen de komende drie jaar 170 miljoen euro steken in een MKB-investeringsfonds, om het tekort aan financiering te helpen aanvullen.

U kunt nu uw innovatieproject op het gebied van het tegengaan van ammoniakemissie in de landbouw uitvoeren in opdracht van de overheid.

Vol trots presenteren wij vandaag onze nieuwe profilering. We hebben onze merkbelofte aangescherpt en aangepast aan onze positionering in de markt. Vanaf nu treden wij ook naar buiten met een geheel nieuw logo, onze vernieuwde huisstijl en website.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de evaluatie van de Innovatiebox zal worden uitgesteld. Een representatieve evaluatie zou nu uiterlijk in 2015 gereed moeten zijn.

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken.

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht of ministers weten hoe effectief de publieke euro's zijn die ze uitgeven. Worden de doelen, die ministers zichzelf stellen, ook gehaald?

KNAW, MKB Nederland, NWO, TO2, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en VSNU hebben op verzoek van het kabinet afspraken gemaakt over de samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven binnen topsectorenonderzoek.

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het donderdag eens geworden over de EU-meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar (2014-2020). Het zogeheten Meerjarig Financieel Kader bedraagt in totaal € 960 miljard.

Een grote meerderheid van Provinciale Staten heeft woensdag het college van Gedeputeerde Staten opdracht gegeven om flink te investeren in de Gelderse economie. Vooral de aanpak van (jeugd)werkloosheid, mobiliteit, bouw, energie en de (culturele en digitale) infrastructuur moeten daarbij centraal staan.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief