De provincie Gelderland investeert 100 miljoen euro revolverende middelen in haar economie, waarvan 58 miljoen euro is ondergebracht bij Topfonds Gelderland. Een nieuw fonds dat op 18 juli 2013 van start is gegaan en wordt beheerd door fondsmanager PPM Oost. Met het fonds wordt de komende jaren geld beschikbaar gesteld aan het bedrijfsleven om innovatie en duurzame energieprojecten te stimuleren.

De provincies Gelderland, Overijssel en Brabant dragen financieel bij aan het investeringsprogramma RedMedtech Ventures (RMTV) voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de gezondheidszorg. De Provincie Gelderland neemt 3 miljoen euro voor haar rekening. De beide andere provincies dragen elk 1,5 miljoen euro bij. De totale kosten van het programma bedragen bijna 7,5 miljoen euro. Netwerkorganisatie Health Valley is als leadpartner bij het programma betrokken.

In Nederland, maar ook in de meeste overige eurolanden, loopt de werkeloosheid het komende jaar verder op. De verwachting is een stijging van 6,6 naar 7,1 procent van de Nederlandse beroepsbevolking.

Nederland krijgt dit jaar zeker 80 miljoen subsidie van Brussel voor infrastructuurprojecten.

Nederland ontvangt de komende jaren € 450 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het geld zal worden ingezet om mensen in staat te stellen een baan te vinden door zichzelf te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt.

Het budget voor enkele thema’s binnen het Waddenfonds is overvraagd.

Met de investeringsagenda, die wordt gefinancierd met de € 300 miljoen aan NUON-gelden van de provincie, moet vooral meer werkgelegenheid in Friesland gerealiseerd worden.

De Europese Commissie heeft de financiering goedgekeurd van 248 nieuwe projecten in het kader van het LIFE+-programma, het milieufonds van de EU.

Volgens de laatste cijfers van business school INSEAD staat Nederland wereldwijd in de top qua innovaties.

Verzekeraars willen de komende drie jaar 170 miljoen euro steken in een MKB-investeringsfonds, om het tekort aan financiering te helpen aanvullen.

U kunt nu uw innovatieproject op het gebied van het tegengaan van ammoniakemissie in de landbouw uitvoeren in opdracht van de overheid.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de evaluatie van de Innovatiebox zal worden uitgesteld. Een representatieve evaluatie zou nu uiterlijk in 2015 gereed moeten zijn.

Vol trots presenteren wij vandaag onze nieuwe profilering. We hebben onze merkbelofte aangescherpt en aangepast aan onze positionering in de markt. Vanaf nu treden wij ook naar buiten met een geheel nieuw logo, onze vernieuwde huisstijl en website.

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief