De provincie Flevoland heeft voor de derde keer nieuw budget beschikbaar gesteld voor de TMI-regeling. TMI staat voor Technologische Milieu Innovatie. Het gaat om een bedrag van € 1,5 miljoen, voor de periode 1 augustus 2013 tot en met 31 december 2014.

Tot 1 september 2013 kan het bedrijfsleven voorstellen indienen voor de nieuwe Milieulijst van 2014.

Het Zweedse bedrijf Vattenfall zit in zijn maag met het verlieslijdende energiebedrijf NUON. Het bedrijf nam in 2009 NUON voor 10 miljard euro over van de Nederlandse gemeenten en provincies. Op dit moment is het bedrijf nog 6 miljard euro waard.

Food Future stimuleert het ontwikkelen van nieuwe toekomstgerichte technologieën en innovaties bij (MKB-) bedrijven uit de voedingsmiddelenbranche. Met als doel deze bedrijven de kans te bieden om innovaties ook daadwerkelijk te implementeren en daardoor hun marktpositie te vergroten.

Het aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van de WBSO, is in 2012 voor het vijfde jaar op rij toegenomen.

De provincie Gelderland investeert 100 miljoen euro revolverende middelen in haar economie, waarvan 58 miljoen euro is ondergebracht bij Topfonds Gelderland. Een nieuw fonds dat op 18 juli 2013 van start is gegaan en wordt beheerd door fondsmanager PPM Oost. Met het fonds wordt de komende jaren geld beschikbaar gesteld aan het bedrijfsleven om innovatie en duurzame energieprojecten te stimuleren.

De provincies Gelderland, Overijssel en Brabant dragen financieel bij aan het investeringsprogramma RedMedtech Ventures (RMTV) voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de gezondheidszorg. De Provincie Gelderland neemt 3 miljoen euro voor haar rekening. De beide andere provincies dragen elk 1,5 miljoen euro bij. De totale kosten van het programma bedragen bijna 7,5 miljoen euro. Netwerkorganisatie Health Valley is als leadpartner bij het programma betrokken.

In Nederland, maar ook in de meeste overige eurolanden, loopt de werkeloosheid het komende jaar verder op. De verwachting is een stijging van 6,6 naar 7,1 procent van de Nederlandse beroepsbevolking.

Nederland krijgt dit jaar zeker 80 miljoen subsidie van Brussel voor infrastructuurprojecten.

Nederland ontvangt de komende jaren € 450 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het geld zal worden ingezet om mensen in staat te stellen een baan te vinden door zichzelf te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt.

Het budget voor enkele thema’s binnen het Waddenfonds is overvraagd.

De Europese Commissie heeft de financiering goedgekeurd van 248 nieuwe projecten in het kader van het LIFE+-programma, het milieufonds van de EU.

Met de investeringsagenda, die wordt gefinancierd met de € 300 miljoen aan NUON-gelden van de provincie, moet vooral meer werkgelegenheid in Friesland gerealiseerd worden.

Volgens de laatste cijfers van business school INSEAD staat Nederland wereldwijd in de top qua innovaties.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief