Op Prinsjesdag is weer de Miljoenennota voor 2019 gepresenteerd. Wat verandert er hierdoor voor u als ondernemer in 2019?

Overweegt u een aanvraag in te dienen bij het Waddenfonds? U kunt daarbij tot € 5.000 terug krijgen op de kosten voor een adviseur bij het opstellen en indienen van de aanvraag!

Het Kabinet gaat per 2019 een nieuwe koers varen rondom de topsectoren en het innovatiebeleid. Wat gaat u als ondernemer merken van deze nieuwe koers?

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) wordt dit najaar open gesteld van 2 oktober tot 8 november, in fases van twee weken.

Het kabinet stelt tot en met 2021 een bedrag van € 200 miljoen beschikbaar voor een MKB-actieplan, dat ondernemers moet helpen bij hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering.

Heb je ideeën voor innovatieve ontwikkelprojecten? Lees dan snel verder over de vernieuwde VIA plus.

De Europese Commissie wil het EU-budget voor onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027 flink verhogen. Het overgrote deel van het budget is bestemd voor het onderzoeksprogramma Horizon Europe, de opvolger van het huidige programma Horizon2020.

Vergeet niet de subsidie voor praktijkleren dit jaar aan te vragen!

Vanaf 2 juni kunt u weer de subsidie voor praktijkleren aanvragen (schooljaar 2017-2018). Let op dat u dat voor 17 september 2018 aanstaande doet!

Op 6 & 7 oktober 2018 vindt het Weekend van de Wetenschap plaats. Dit is een landelijk evenement voor innovatie, wetenschap en technologie.

Eindelijk is meer bekend geworden over de subsidie regelingen op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Begin mei opent naar verwachting de nieuwe subsidieregeling 'Beleidsexperiment CO2-reductie industrie'. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - eenmalig - pilot- en demonstratieprojecten. Deze projecten moeten zorgen voor het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies in de industrie.

Het Kabinet stelt een bedrag van ruim € 25 miljoen beschikbaar voor de verduurzaming van de mobiliteitssector. Daarnaast wordt 23 miljoen extra beschikbaar gesteld aan de Topsector Logistiek, om in de periode van 2018 – 2020 de transportsector slimmer en schoner te maken.

Heeft u de ambitie om de cybersecurity van uw onderneming te versterken of de kwetsbaarheden van de IT-infrastructuur in kaart te brengen? En wilt u daarbij samenwerken met andere ondernemingen? Dan biedt het Beleidsexperiment cyberweerbaarheid (CYWE) wellicht een kans om u op weg te helpen!  

Bent u als MKB-ondernemer gevestigd in Friesland? Hebt u leuke plannen om uw bedrijf verder te brengen op het gebied van strategie, innovatie of HR? Vanaf 20 maart is het mogelijk om daarbij € 2.500 te besparen.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief