De Europese Commissie is op zoek naar projecten die een bijdrage leveren aan de Europese energiezekerheid en transitie naar een duurzaam energiesysteem. Onder de Connecting Europe Facility (CEF) stelt de Europese Commissie hier 800 miljoen voor beschikbaar.

Ontwikkelt u innovatieve producten voor mutatieherkenning op basis van satellietdata en gaat u de uitdaging aan oplossingen te ontwikkelen?

De regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is positief geëvalueerd. De belangrijkste aanbeveling is om de regeling te continueren met ten minste het huidige budget.

Ook in 2017 zet de Provincie Overijssel in op duurzaamheid en doet dat onder andere door subsidies te verstrekken voor energiebesparende en –opwekkende investeringen. 

 

Binnenkort kunt u tot € 25.000 subsidie ontvangen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van uw idee. Wilt u hier meer over weten? Lees dan snel verder!

Veel innovaties slagen niet omdat ze niet (voldoende) aansluiten op de behoeften van mensen. Innoveren begint daarom altijd bij het leren begrijpen van mensen, maar hoe doe je dit?

Bent u toe aan een stap naar buitenlandse markten, dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) in 2017 erg interessant voor u.

Ontwikkelt u een nieuwe product ten behoeve van de productie van duurzame energie of energiebesparing? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Heeft u gebruik gemaakt van WBSO in 2016? Dan dient u voor 31 maart op een aantal punten verantwoording af te leggen aan RVO. Voorkom een boete! 

Het kabinet wil de investeringsbank Invest-NL oprichten, met een kapitaal van 2,5 miljard euro. U kunt bij Invest-NL terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's.

Dacht u dat u voor Europees geld in Brussel moest aankloppen? Nee hoor, dat kan ook gewoon in uw eigen regio.

Voor sommige ouderen is meedoen en bewegen niet meer vanzelfsprekend. Dit geldt specifiek voor migrantenouderen en ouderen in krimp regio’s. Op welke wijze kunnen deze twee groepen ouderen worden gestimuleerd om sociaal en fysiek actief te blijven? 

Na indiening van de WBSO-aanvraag volgt een periode waarin de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uw aanvraag beoordeelt. Heeft u uw beschikking al binnen?

Het Kabinet beschouwt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) als belangrijk instrument in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief