Om ervoor te zorgen dat in 2023 de uitstoot van CO2 in Nederland met de helft is verminderd zijn er vorige week extra maatregelen gepresenteerd door het kabinet. Welke dat zijn? Dat leest u hier!

Het pakket bestaat uit maar liefst 120 aanvullende maatregelen
Deze aanvullende maatregelen brengen €28 miljard aan kosten met zich mee, waardoor het grootste deel van het geld uit het klimaatfonds (€35 miljard) nu is toegekend. In dit artikel lichten we een aantal maatregelen toe op het gebied van energie en mobiliteit.

Maatregelen op het gebied van energie
Meer focus op kerncentrales
Een van de nieuwe voorschriften is het verbod op het gebruik van kolen voor verwarmingsdoeleinden per 2030. Daarnaast streeft het kabinet ernaar om tegen 2035 twee nieuwe kerncentrales te bouwen die samen meer dan 10 procent van het totale elektriciteitsverbruik zullen genereren. Ook zal er €65 miljoen geïnvesteerd worden in onderzoek naar de haalbaarheid van de bouw van kleine kerncentrales.

Duurzame energie zo goed mogelijk benutten door middel van batterijen
Verder wordt het verplicht om bij het aanleggen van een zonnepark ook een batterij te bouwen voor de opslag van de energie. De duurzaam opgewekte energie wordt op deze manier zo goed mogelijk benut en kan dan bijvoorbeeld ook ’s nachts worden gebruikt.

Ook voor de burger wordt verduurzaming interessanter
Om het plaatsen van zonnepanelen op huurhuizen aantrekkelijker te maken heeft het kabinet €100 miljoen uitgetrokken voor subsidie. Daarnaast gaat de manier waarop energiebelasting wordt geheven veranderen. Vanaf 2024 gaan burgers over de eerste 800 kub gas die ze verbruiken minder energiebelasting betalen. Is het gebruik hoger dan 800 kub, dan stijgt de energiebelasting ook stapsgewijs. Ook op deze manier hoopt het kabinet huishoudens te stimuleren om energie te besparen.

Maatregelen op het gebied van mobiliteit
Elektrisch rijden wordt gestimuleerd
Om het gebruik van elektrische auto's te stimuleren, zal er €600 miljoen beschikbaar worden gesteld in de vorm van subsidies voor de aankoop van een tweedehands elektrische auto. Echter zal de bijdrage per auto wel dalen: waar de subsidie nu €2.950 bedraagt, zal dit vanaf 2024 naar €1.000 per auto worden bijgesteld.

Rijden op fossiele brandstoffen wordt duurder
Daarnaast zal de aanschafbelasting op nieuwe reguliere auto's vanaf 2025 met €200 omhoog gaan. Deze maatregel is bedoeld om de aanschaf van minder vervuilende auto's te stimuleren en zo de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen, zal er ook meer biobrandstof worden bijgemengd bij benzine en diesel. Een gevolg hiervan is een verhoging van de benzineprijs. Dit zal echter zal volgens klimaatminister Jetten hooguit om een stijging van een paar cent per liter gaan.

Kansen voor uw onderneming door verduurzaming?
De maatregelen uit het aanvullende pakket zullen voor iedereen gevolgen hebben. Verschillende kosten zullen stijgen, maar de focus van het kabinet op verduurzaming kan ook weer kansen voor uw onderneming bieden. Zo zijn er verschillende subsidiemogelijkheden om verduurzaming te stimuleren. Ziet u kansen voor uw onderneming of wilt u eens sparren over mogelijkheden? Neem dan vooral contact met ons op!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief