Op 1 november heeft klimaatminister Rob Jetten namens het kabinet de Klimaatnota aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet zet in op aanscherping en versnelling van het klimaatbeleid en voortvarende uitvoering van de bestaande klimaatplannen. Wat deze plannen voor Nederland betekenen? Dat leest u hier!

Het klimaatdoel van 2030 is nog niet in zicht
De Nederlandse regering heeft als doel gesteld dat er in 2030 een emissiereductie van 55% ten opzichte van het emissieniveau van 1990 behaald moet worden. Het kabinet heeft daartoe in het coalitieakkoord een flink pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Deze plannen dragen bij aan CO2-reductie, maar de geschatte daling van de emissies in 2030 loopt nog niet gelijk met deze doelstelling. Het ziet er naar uit dat, op basis van het huidige beleid, de broeikasuitstoot met maximaal 52% verminderd is in 2030.

Het Urgendavonnis wordt dit jaar waarschijnlijk wel behaald
Naast het klimaatdoel van 2030 is er ook nog het Urgendavonnis. Dit vonnis schrijft een broeikasgasreductie van 25% voor, ook hier ten opzichte van het niveau van 1990. Het ziet ernaar uit dat deze doelstelling dit jaar behaald gaat worden. Minister Jetten merkt hierbij wel op dat de emissie van de Nederlandse economie flink daalt, maar dat we om de doelen te halen toch forsere maatregelen nodig hebben.

Het kabinet zet daarom in op versnelling langs vier lijnen
Om te beginnen gaat het kabinet in volle vaart door met de uitwerking van het klimaatbeleid dat al aangekondigd is, en wil het waar mogelijk versnellen. Daarnaast wordt belangrijke wet- en regelgeving met betrekking op het klimaat de komende tijd aangepast, waaronder de Warmtewet en Energiewet. Ook is het kabinet bezig met het voorbereiden van nieuwe maatregelen en aanscherpingen op het klimaatbeleid door middel van beleidsonderzoek. In het voorjaar komt dit alles samen in een besluit over een flink maatregelenpakket dat erop gericht is een emissiereductie van 60% ten opzichte van 1990 te realiseren. Er wordt bewust hoger ingezet dan de doelstelling van 55%, zodat deze ook met enige tegenvallers behaald kan worden. Tot slot zet het kabinet zich ook in internationaal verband in voor een concrete klimaatambitie, bijvoorbeeld op de Klimaattop in Egypte. Hierbij zet ze in op onder andere het binnen bereik houden van het 1,5°C-doel en meer en betere toegang tot klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden.

Wat doet u om het klimaat een handje te helpen?
Neem contact op met een van onze adviseurs en bespreek uw klimaatplannen. We denken graag met u mee!

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

Kom in direct contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief