De industrie in Nederland is goed voor zo’n 30% van de totale CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelen te halen zal ook de industrie flink minder CO2 uit moeten gaan stoten. Hoe ziet het kabinet dat eigenlijk voor zich? Wij nemen u hierin mee.

De verduurzaming van de industrie wordt vormgegeven langs vier verschillende pijlers. Met deze pijlers wil de overheid de industrie stimuleren om te gaan verduurzamen en minder CO2 uit te stoten.

Heffingen op de uitstoot van CO2 en het gebruik van aardgas
Door middel van een CO2-heffing moeten bedrijven betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Door het verhogen van deze heffing moeten bedrijven die CO2 uitstoten dus steeds meer gaan betalen. Aan de andere kant kunnen ze hierin ook kosten besparen door te investeren in verduurzaming. Met een CO2-heffing verdienen investeringen in duurzaamheid en/of energiebesparing zich sneller terug. Ook worden bedrijven gestimuleerd om minder aardgas te gebruiken en processen te elektrificeren. Dit door het gebruik van aardgas zwaarder te belasten en het gebruik van elektriciteit goedkoper te maken.

Meer geld naar subsidies voor verduurzaming
Er zijn verschillende subsidies beschikbaar om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen. Het kabinet is van plan om geld vrij te maken om deze subsidies in stand te houden. Zo is bijvoorbeeld voor de SDE++ dit jaar maar liefst €13 miljard beschikbaar, waar dit in 2021 nog €6 miljard was.
Ook andere subsidies gericht op duurzaamheid zullen dit jaar naar verwachting terugkeren.

Afspraken met de grootste uitstoters
De 20 industriële bedrijven met de grootste CO2-uitstoot zijn verantwoordelijk voor maar liefst 60% van de totale CO2-uitstoot door de industrie. Het kabinet wil graag afspraken maken met deze bedrijven over de realisatie van extra CO2-reductie op de korte, maar ook op de lange termijn. Ook wil het kabinet zich graag richten op het ondersteunen van het mkb, zodat ook deze bedrijven stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid.

Stimuleren van de circulaire economie
Niet alleen het reduceren van de CO2-uitstoot is belangrijk, goed omgaan met grondstoffen is dat ook. Door minder nieuwe grondstoffen te gebruiken en meer grondstoffen te hergebruiken, kan onze impact op de aarde worden verkleind. Tevens zorgt dit voor verdere reductie van de CO2-uitstoot.

Wanneer start u met verduurzamen?
Wilt u weten wat deze plannen van het kabinet voor u betekenen? Of misschien bent u geïnspireerd geraakt om te gaan verduurzamen? Neem dan vooral contact op met ons, wij denken graag met u mee over hoe ook uw bedrijf de klimaatdoelen kan gaan halen.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief