Het tegengaan van klimaatverandering, de aanpak van de stikstofcrisis, het bouwen van nieuwe betaalbare woningen zijn hoofdthema’s in het door VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerde Coalitieakkoord. Lees hier de plannen van het nieuwe kabinet.

Met als wettelijk doel om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn, is duurzaamheid één van de grootste opgaven voor het nieuwe kabinet. Als tussenstap moet in 2030 ten minste 55% CO2-reductie gerealiseerd zijn ten opzichte van 1990. Om dit doel zeker te behalen, richt het kabinet zich op een hogere opgave, namelijk 60% CO2-reductie in 2030. Met onder meer een minister van Klimaat en Energie gaat het kabinet deze uitdaging aan.

Miljarden euro’s voor duurzaamheid

Met een klimaat- en transitiefonds van €35 mrd voor de komende 10 jaar wil het Kabinet investeren in de aanleg van de benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2), een groene industriepolitiek, duurzame mobiliteit en verduurzaming van gebouwde omgeving. Ook onderzoek naar de voor- en nadelen en haalbaarheid van kernenergie is onderdeel van deze plannen.

Emissieloze mobiliteit wordt gestimuleerd

Dit wordt gestimuleerd doordat in 2030 enkel nog maar uitstootvrije auto’s mogen worden verkocht, zoals elektrische auto’s of auto’s op waterstof. Ook wil het kabinet op lange termijn een vorm van ‘rekening rijden’ invoeren, waarbij automobilisten betalen voor het jaarlijks verreden aantal kilometers. 

Veranderingen in landbouw en natuurherstel is belangrijk

Met een Stikstoffonds van € 25 miljard euro wil het kabinet veranderingen in de landbouw en natuurherstel realiseren,alsook doelstellingen in de wet stikstofreductie en natuurverbetering versnellen.

De concrete invulling van alle maatregelen is aan het nieuw te vormen Kabinet, die daarvoor zal zoeken naar samenwerking met constructieve partijen in de Tweede Kamer. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten

Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor het laatste nieuws!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief