De Europese Commissie heeft haar focus voor het aankomende jaar bekend gemaakt. Met hun 42 nieuwe beleidsvoorstellen moeten we Europa samen sterker gaan maken. Onderstaand nemen we u mee door de belangrijkste ambities en doelen!

Europa moet klimaatneutraal zijn in 2050
In 2021 heeft de Commissie al een ambitieus pakket gepresenteerd genaamd “Fit For 55”. Hier borduren zij aankomend jaar op voort. Bijvoorbeeld door een regelgevingskader te stellen voor de certificering van de verwijdering van koolstof, wat moet bijdragen aan de versnelling van het terugdringen van uitstoot van CO2. Maar ook gaat de Commissie volop inzetten op emissievrije mobiliteit, bijvoorbeeld door de CO2-emissienormen voor zware voertuigen te herzien. Verder willen ze de circulaire economie bevorderen, door het recht op reparatie van producten te versterken en deze niet langer vervangen hoeven te worden.

Ook moet Europa klaar zijn voor het digitale tijdperk
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat digitalisering in een stroomversnelling is gegaan. Hierdoor zijn ook de zwaktes in deze sector aan het licht gekomen. Europa is zeer afhankelijk van Azië en niet bestand tegen grote cyber aanvallen. Daarom wil de Commissie een Europese chips-wet vaststellen, om nieuwe markten te ontwikkelen voor baanbrekende Europese technologie. Bovendien willen ze een voorstel doen voor een Europese wet inzake cyberweerbaarheid, met gemeenschappelijke normen voor cyberveiligheid. Tot slot wordt er begonnen met de bouw van een in de ruimte gestationeerd EU-systeem voor wereldwijde beveiligde communicatie.

Onze economie moet veerkrachtig zijn
Hierbij focust de Commissie zich vooral op hoogwaardige banen, schappelijke arbeidsomstandigheden en een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Ter ondersteuning van het beleid van de lidstaten zal de Commissie sociale vangnetten versterken die van cruciaal belang zijn om economische schokken op te vangen, door een initiatief te nemen voor een toereikend minimuminkomen. Om bedrijven te ondersteunen zullen zij de toegang tot kapitaal voor ondernemingen in de EU te vergemakkelijken.

Elke maatregel vervangt een andere
De Commissie zal op het gebied van wet- en regelgeving in 2022 streng letten op het 'one in, one out'-beginsel: dat beginsel houdt in dat voor iedere nieuwe Europese lastenverzwaring, de lasten op een ander front in hetzelfde beleidsterrein zullen worden verminderd. Dit ondersteund hen in de ambitie om verouderde en niet duurzame wetten te herzien.

Kortom, weer veel mooie plannen om Europa duurzamer en sterker te maken
Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief