Op deze dag staan we ieder jaar stil bij de voortgang die we hebben gemaakt ten aanzien van de gestelde klimaatdoelen. Ben jij benieuwd naar de huidige stand van zaken? Lees dan verder!

De Dag van het Klimaatakkoord vindt plaats in de Nationale Klimaatweek. Tijdens deze week van donderdag 28 oktober tot en met vrijdag 5 november worden duurzame initiatieven in de spotlight gezet en wordt Nederland in beweging gebracht om een extra stap te zetten voor het klimaat. Alle signalen wijzen namelijk één kant op: de uitstoot van broeikasgassen moet sneller naar beneden dan tot op heden het geval is.

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) monitort de voortgang van het klimaatbeleid
Hierin wordt ieder jaar verslag gedaan van hoe we ervoor staan met betrekking tot de klimaatdoelen. De KEV schetst de ontwikkelingen in het verleden, heden en toekomst van de broeikasgasemissies en het energiesysteem. Ook wordt toegelicht wat de bijdrage van het nationale klimaat- en energiebeleid aan die ontwikkelingen is.

Het Klimaatakkoord is inmiddels ruim twee jaar in werking, waar staan we?
Naar verwachting zijn in 2030 de broeikasgasemissies met 38-48% gedaald ten opzichte van 1990, uitgaande van het concrete vastgestelde en voorgenomen beleid. Met het vastgestelde en voorgenomen beleid zal het aandeel hernieuwbare energie naar verwachting stijgen van 11% in 2020 naar 16% in 2023 en 26% in 2030. De doelen die Nederland in Europees kader nastreeft, namelijk 27% hernieuwbare energie in 2030 lijkt dus gehaald te kunnen worden.

Extra beleid is nodig om de klimaatdoelen te halen. Maar je kunt zelf ook bijdragen!
Het huidige beleid zal er met de huidige inschattingen niet voor zorgen dat we de klimaatdoelen gaan halen. Dit is namelijk 49% in 2030, wat waarschijnlijk zelfs aangescherpt gaat worden naar 55%. Extra beleid is dus noodzakelijk om deze doelen toch te kunnen halen. Maar je kunt ook persoonlijk of met je bedrijf een bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen! Wil je weten wat je kunt doen om je bedrijf te verduurzamen? Neem dan contact met ons op!

 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief