Om 11.36 uur precies, op de derde dinsdag van september 2021, heeft demissionair minister van financiën Wopke Hoekstra zijn handtekening gezet onder de nieuwe miljoenennota. Benieuwd wat dit brengt?

Ondanks dat we in het afgelopen jaar grote stappen hebben gemaakt met het vaccinatieprogramma tegen het Coronavirus, had Prinsjedag ook dit jaar een aangepast programma. Zo zijn opnieuw alleen de ministers namens het demissionaire kabinet aanwezig geweest en waren de partners en staatssecretarissen niet bij de plechtigheid. Ook heeft de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal opnieuw plaatsgevonden in de Grote Kerk in plaats van de Ridderzaal, dit om beter de 1,5 meter te kunnen waarborgen.

Nu mag de uitvoering van Prinsjesdag 2021 enigszins hetzelfde verlopen zijn als die in 2020, de inhoud doet dat zeker niet. Zo is de economie aangetrokken en heeft daarmee een groei gerealiseerd van 3,9%. De verwachting is dat de economie ook volgend jaar met 3,5% zal stijgen. Qua koopkracht gaat de gemiddelde Nederlander er met 0,1% op vooruit. Andere relevante nieuwigheden zijn, worden hieronder beschreven.

Klimaat
Klimaat staat, met een goede reden, hoog op het lijstje van de overheid komend jaar. Het kabinet zet aanvullende stappen om de emissie van broeikasgassen tegen te gaan. In totaal investeert het kabinet ruim 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen, bovenop het bestaande klimaatbeleid. Een deel hiervan is nodig voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het totale budget wordt verdeeld onder vier onderwerpen:

-      Subsidie voor duurzame energie: €3 miljard;
-      Gebouwde omgeving: €1,3 miljard;
-      Energie-infrastructuur: €1,4 miljard;
-      Uitvoering klimaatakkoord/overig: €1,1 miljard.

Stikstof
Het demissionair kabinet heeft besloten om eventuele maatregelen omtrent stikstof door te schuiven naar een volgend kabinet. Hierdoor is een nieuw stikstofbeleid niet opgenomen in de miljoenennota.

Tariefstructuur vennootschapsbelasting
Het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting blijft ongewijzigd en daarmee 25%. Vanaf 2022 verandert wel het belastbaar bedrag met een tarief van 15%. Dit belastbaar bedrag zal stijgen van €245.000,- naar €395.000,-.

Vereenvoudiging WBSO
Het kabinet stelt een aantal wijzigingen voor om de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek van de WBSO te vereenvoudigen. Zo kunnen vanaf 2022 de periodes waarvoor een S&O-verklaring wordt afgegeven overlappen en volstaat bij de mededeling een jaartotaal in plaats van een totaal per verklaring. Tot slot wordt de verrekening flexibeler en kan de ondernemer een door hemzelf bepaald deel van de afdrachtsvermindering toepassen.

Dubbele belasting elektriciteitsopslag
Normaal betaald alleen de verbruiker energiebelasting. Toch kan het soms voorkomen dat bij elektriciteit opslag tweemaal belasting wordt betaald, omdat zowel de levering aan de elektriciteitsopslag als de uiteindelijke levering aan de verbruiker wordt belast. Voorgesteld wordt om deze dubbele heffing te voorkomen door de levering aan de energieopslag voortaan vrij te stellen. De exploitant van de energieopslagfaciliteit betaald nog wel voor zijn eigen verbruik, maar niet voor het opslaan van de elektriciteit.

Vervanging aftrek scholingskosten
De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Het STAP-budget zal gelden voor personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. De fiscale aftrek geldt nog voor scholingskosten welke betaald is in 2021.

Aanpassing cap in bijtelling voor emissievrije personenauto’s
De catalogusprijs waarvoor de verlaagde bijtelling voor nieuwe emissievrije auto’s wordt toegepast, wordt in twee stappen verlaagd. In 2022 geldt de verlaagde bijtelling van 16% voor de eerste €35.000,- en vanaf 2023 op de eerste €30.000,- van de catalogusprijs.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
De Milieu-investeringsaftrek kent drie categorieën met elk een eigen aftrekpercentage. Deze percentages worden van 13,5%, 27% en 36% verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Het maximale netto voordeel bedraagt hierdoor ongeveer 14%.

Subsidie vaste lasten & subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen vrijgesteld
Tegemoetkomingen op basis van de ‘Subsidie vaste lasten’ en ‘Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen’, worden vrijgesteld van de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Respectievelijk treden de vrijstellingen effectief in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 en per 1 januari 2021.

Meer weten over wat deze plannen betekenen voor jouw onderneming? Wij denken graag met je mee! 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief