Bent u benieuwd hoe de politieke partijen tijdens deze verkiezingen denken over duurzaamheid? De discussie lijkt meer en meer te gaan over het tempo van de transitie, over de vraag hoe we dat gaan doen en wie de rekening moet betalen.

Meeste partijen respecteren internationale klimaatafspraken

Tijdens de vorige verkiezingen hadden meerdere partijen duurzaamheid niet eens opgenomen in hun partijprogramma’s. Nu willen de meeste partijen zich houden aan internationale klimaatafspraken, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs. In Europa is in 2019 in de Green Deal vastgelegd dat de EU rond 2050 klimaatneutraal wil zijn. Ook Nederland is hieraan gehouden. Behalve PVV en FvD, zeggen alle partijen achter dit Europese doel te staan.

Discussie verschuift daarmee van de wat naar de hoe-vraag

De discussie lijkt in deze verkiezingen vooral te gaan over het tempo van de transitie, over de vraag hoe we dat gaan doen en wie de rekening moet betalen. De meeste partijen zetten in op wind op zee en zonnedaken. Tegelijkertijd wordt CO2-opslag door de meeste partijen voor de komende jaren als noodzakelijk gezien. Onderstaand hebben wij voor een aantal partijen voor u een aantal punten uit de klimaatparagraaf van de partijprogramma's op een rij gezet.   

VVD houdt met 49% CO2-reductie in 2030 vast aan afspraken uit het klimaatakkoord

De VVD wil middeninkomens en mkb zoveel mogelijk ontzien. Vervuilende industrieën moeten meer gaan betalen voor uitstoot. De VVD wil zich voornamelijk richten op windenergie op zee en zonnepanelen op daken, groene waterstof en is daarnaast voorstander van kernenergie. Aanscherping van regels omtrent de uitstoot van CO2 moet in internationaal verband plaatsvinden.

CDA volgt het klimaatakkoord van Parijs

CDA wil inzetten op alle vormen van duurzame energie, maar wil daarbij wel zoveel mogelijk de natuur en landbouwgronden bij ontzien. Samenwerken is van belang, niet alleen met burgers maar ook met de industrie. Met overleg en de juiste ondersteuning moet iedereen een solide bijdrage kunnen leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs. Het tempo wordt niet gespecificeerd.

D66 gaat met een CO2 reductie in 2030 van 60% verder dan Europa

Voor deze reductie moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. Ook ligt er een focus op lokale initiatieven van energieopwekking. Daarnaast wordt er ingezet op wind op zee en moeten alle daken zonnepanelen gaan dragen. Deze zullen helpen om ook veelvuldig gebruik te gaan maken van groene waterstof. De CO2-belasting gaat omhoog, maar alle aanpassingen gaan wel stapsgewijs.

PvdA zet in lijn met Europa in op 55% CO2-reductie in 2030

Voor de PvdA wordt de European Green Deal en de Klimaatwet leidend voor de duurzame agenda van Nederland. De PvdA vindt dat grote vervuilers in de industrie moeten gaan betalen. De opbrengsten willen ze gebruiken om huishoudens te ontlasten en om bedrijven die door de CO2-belasting geraakt worden te ondersteunen met investeringen in banen en het ontwikkelen van schonere energie.

De PVV wil het duurzaamheidsbeleid afschaffen
PVV wil focussen op het gebruik van relatief schone kolencentrales en het betrouwbare gasnet waar Nederland over beschikt. Gas zal niet meer uit Groningen gehaald worden maar uit de bodem van de Noordzee. Ook willen ze inzetten op kernenergie uit thorium.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief