Zo luidt de ambitie van de Topsector Logistiek voor 2050. Benieuwd op welke drie toepassingsgebieden deze topsector zich de komende jaren richt? Dat leest u hier!

Nederland doet internationaal goede zaken met handel en industrie. Om deze toppositie te behouden is het belangrijk om te investeren in de topsectoren, missies voor de toekomst en sleuteltechnologieën. Topsectoren versterken de economie onder meer met innovatie, door internationale kansen te benutten en door maatschappelijke uitdagingen op te lossen Zo ook de Topsector Logistiek.

De Topsector Logistiek heeft haar prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd in een Uitvoeringsprogramma voor 2021-2023. Het Uitvoeringsprogramma legt de nadruk op het opschalen en implementeren van bestaande technieken en innovaties op korte termijn. Op lange termijn ligt de focus op onderzoek naar nieuwe technologieën en innovaties.

Steden, multimodale transportcorridors en knooppunten en logistieke ketens staan centraal

Dit zijn de drie toepassingsgebieden waar de Topsector Logistiek zich in de komende jaren op richt. Hierbij zijn vier doorsnijdende thema’s van belang, namelijk human capital, internationalisering, wet- en regelingeving en innovatiemonitoring.

Overkoepelend wordt gewerkt aan de kennisthema’s duurzaamheid, datagedreven logistiek en ketenregie

In combinatie met de toepassingsgebieden kunt u hierbij denken aan bijvoorbeeld de leefbaarheid en energietransitie in steden, duurzaam multimodaal ondernemerschap, duurzame logistieke netwerken en de innovatieve supply chains van de toekomst.

Samenwerking binnen de Topsector Logistiek is uniek

Hoewel we in Nederland de samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheid in de Topsectoren als vanzelfsprekend beschouwen, hebben we hiermee wereldwijd een unieke positie. Het bedrijfsleven speelt hierin een essentiële rol. Wij vinden het dan ook belangrijk om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Topsectoren. 

Wilt u meer weten?

Neem eens contact met ons op, of hou de laatste ontwikkelingen in de gaten via onze LinkedIn-pagina!

 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief