Vanaf 24 november kan voor het eerst subsidie worden aangevraagd op grond van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Naast het opwekken van hernieuwbare energie komen in de nieuwe regeling ook CO2-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie. Er is deze ronde € 5 miljard beschikbaar.

De SDE++ is de opvolger van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 

Met de SDE+ stimuleerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ was bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind  en Zon. Met de SDE++ wordt de bestaande regeling verruimd en komen naast hernieuwbare energieproductie ook CO2-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie. 

Subsidie voor verschillende technieken
Subsidie wordt toegekend voor het toepassen van zogeheten SDE++-technieken. Elke techniek heeft zijn eigen parameters om de subsidie-intensiteit uit te rekenen. De volgende technieken komen in aanmerking voor SDE++-subsidie:

  • Hernieuwbare elektriciteit (osmose, waterkracht, zon, wind)
  • Hernieuwbare warmte (biomassa, compostering, geothermie, zonthermie)
  • Hernieuwbaar gas (biomassa)
  • CO2-arme warmte (aquathermie, daglichtkas, boilers, geothermie, restwarmte, warmtepompen)
  • CO2-arme productie (CO2-afvang en -opslag (CCS), waterstof door elektrolyse)

SDE++ is een exploitatiesubsidie en vergoedt de onrendabele top
U kunt subsidie ontvangen tijdens de exploitatieperiode van uw project. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs en de (mogelijke) opbrengsten. Dit wordt ook wel de onrendabele top genoemd. De subsidie wordt over het algemeen toegekend over een periode van 12 tot 15 jaar.

Projecten worden gerangschikt op basis van subsidie-intensiteit
Hiermee beoogt de overheid op de meest kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk reductie van CO2-uitstoot te bewerkstelligen. Hoe lager de subsidie-intensiteit van uw project, hoe hoger de kans op toekenning. De SDE++ zal opengesteld worden in 4 fasen, die oplopen wat betreft subsidie-intensiteit en dus meer subsidie nodig hebben om de onrendabele top te vergoeden. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal € 65/ton CO2 indienen. Vervolgens stelt RVO de regeling stapsgewijs open voor relatief duurdere projecten tot € 300/ton CO2. De vierde en laatste fase sluit 17 december 2020 17:00 uur.

Neem contact op als u duurzame energie opwekt of CO2-besparende technieken toepast
Heeft u plannen voor installaties voor de productie van hernieuwbare energie, of installaties waarbij de uitstoot van CO2 wordt verminderd? Mogelijk komen deze installaties in aanmerking voor SDE++-subsidie! Neem contact op met het team van AC Adviseurs om de mogelijkheden te bespreken!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief