Het belang van CO2-reductie blijft groot in de komende jaren. De overheid ondersteunt daarom projecten die gericht zijn op realisatie van CO2-reductie. Bent u bezig met een dergelijk project, of bent u erin geïnteresseerd? Lees vooral verder!

De subsidieregeling Hernieuwbare Energie (HER) staat op dit moment nog open voor vernieuwende projecten die leiden tot (aanvullende) duurzame energieproductie in 2030. Per 1 september 2020 zal deze nisubsidieregeling worden verbreed en zal tevens een nieuwe naam krijgen: de subsidieregeling Hernieuwbare Energietransitie (oftewel: de HER+)..

CO2 reductie centraal

Voor de HER+ komen meer soorten projecten in aanmerking die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie. De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen. Het doel is dat ze leiden tot CO2-reductie in 2030. Voorwaarde is dat de projecten zorgen voor besparing op de toekomstige uitgaven aan de subsidie voor de SDE++ en dat deze verwachte besparingen van het project groter zijn dan de gevraagde subsidie. Vanwege de verbreding van SDE++ richt de HER+ zich voortaan ook op benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag. 

Meer dan SDE++

Bij de HER+ gaat het niet alleen om de in de SDE++ genoemde technieken. Ook projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken, of projecten die opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren, komen in aanmerking.Dit geldt ook voor projecten rond opwekking en slimme regeling van hernieuwbare energie op decentraal niveau. Ook kunnen hernieuwbare-energieprojecten subsidie krijgen die niet in de SDE++ zitten en waarmee extra hernieuwbare-energieproductie haalbaar is.

Wanneer?

De openstelling van de HER+ is van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 17:00 uur. Het totale subsidiebudget is € 30 miljoen. De regeling werkt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie omtrent deze regeling, of ziet u direct al raakvlakken met uw onderneming en bent u geïnteresseerd in deze of een andere subsidieregeling? Neem dan gerust contact met ons op!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief