Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aangevuld en heeft de voorwaarden van regelingen vereenvoudigd.

Het kabinet wil in de corona crisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket ingesteld. Het Kabinet wil ondernemers, werkgevers en werknemers zoveel mogelijk beschermen tegen de nadelige economische effecten van deze crisis. Van dag tot dag wordt gekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn, hetgeen heeft geresulteerd in onderstaande aanpassingen en aanvullingen op het noodpakket.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
De TOGS regeling is verder uitgebreid. Ondernemers kunnen nu niet alleen met de SBI-code van hun hoofdactiviteit aanspraak doen op deze regeling, maar ook met een van hun nevenactiviteiten. Dit betekend dat bijvoorbeeld een kledingontwerper wiens winkel nu dicht is ook aanspraak kan doen omdat een nevenactiviteit stil ligt. Is een eerdere aanvraag afgewezen omdat het een nevenactiviteit betrof, dan neem de RVO deze automatisch opnieuw in behandeling.

Corona Overbruggings Lening
Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een lening aanvragen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. De lening kan aangevraagd worden als ondersteuning vanwege de economische gevolgen van het coronavirus, hiervoor is € 100 miljoen beschikbaar gesteld. De lening kan tussen de €50.000 en €2 miljoen zijn, maar bij bedragen boven de € 250.000 moet er 25% cofinanciering zijn. Er wordt een vaste rente van 3% gerekend.

Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus
Al eerder schreven wij over de GO-regeling, deze is nu uitgebreid met de GO-C regeling. Deze is specifiek voor bedrijven die liquiditeitsproblemen hebben door de uitbraak van het coronavirus. De regeling deelt het subsidieplafond met de GO-regeling, al is deze wel verhoogd van € 1,5 miljard naar € 10 miljard. Andere verschillen zijn:

  • De leningen en garanties hebben een looptijd van maximaal zes jaar;
  • Leningen zijn bestemd om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van de ondernemer, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus;
  • Alleen niet achtergestelde leningen kunnen onder de garantstelling worden gebracht;
  • De maximale hoogte van de lening wordt bepaald op basis van loonsom, omzet of liquiditeitsplanning;
  • De garantie bedraagt maximaal 90% van de lening indien deze is verstrekt aan een mkb-ondernemer en 80% indien deze is verstrekt aan een grote onderneming;
  • Alleen leningen aan ondernemingen die op 31 december 2019 niet al in moeilijkheden waren, komen in aanmerking
  • Er geldt een minimumprovisie.

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf
Ook deze regeling, bedoeld om de liquiditeit van bedrijven te versterken, wordt opnieuw versoepeld. De looptijd van het krediet is verlengd van twee naar vier jaar, zodat er meer tijd is om deze terug te betalen. Voor het aanvragen van deze regeling was eerst een uitgebreide liquiditeitsprognose benodigd, nu kan dit echter ook met een omzettoets waardoor deze makkelijker aan te vragen is. Ook is er voor corona-bedrijfsborstellingskrediet voor reguliere mkb’ers een verandering gekomen in de provisie:

  • 2% in het geval de overeenkomst van borgtocht een bedrijfsborgstellingskrediet betreft met een looptijd van ten hoogste twee jaar;
  • 3% in het geval de overeenkomst van borgtocht een bedrijfsborgstellingskrediet betreft met een looptijd van ten hoogste vier jaar.

Regeling Seed capital technostarters
Dit is een regeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, bedoeld om kapitaal te verstrekken aan investeringsfondsen. Hiermee stimuleren en mobiliseren ze de Nederlandse risicokapitaalmarkt dat technostarters in hun kapitaalbehoeftes voorziet. Het budget is verhoogd van € 22 miljoen naar € 32 miljoen om extra ondersteuning te bieden aan innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief