U kunt nu uw innovatieproject op het gebied van het tegengaan van ammoniakemissie in de landbouw uitvoeren in opdracht van de overheid.

De overheid stelt in het kader van de SBIR 4,4 miljoen beschikbaar om innovatieprojecten op dit gebied via een haalbaarheidsonderzoek (fase 1) en ontwikkeling (fase 2) tot marktintroductie te brengen. Hiervoor zijn een tweetal oproepen gepubliceerd:

1. Terugdringen van ammoniak uitstoot bij uitrijden van dierlijke mest.

Binnen deze SBIR-oproep is de overheid op zoek naar ideeën voor innovaties die zich richten op:

  • nieuwe methoden voor het uitrijden van mest waarmee een grote reductie van de ammoniakemissie kan worden bereikt, of
  • controle- en handhavingshulpmiddelen gericht op de mate van ammoniakuitstoot bij bestaande en alternatieve methoden van het uitrijden van mest.

Voor haalbaarheidsonderzoeken is per project maximaal € 45.000 beschikbaar en voor de ontwikkeling maximaal € 450.000.

 

2. Terugdringen ammoniakuitstoot door innovatieve voer- en managementmaatregelen in de veehouderij.

Deze tweede SBIR-oproep richt zich op ideeën voor innovaties die op het gebied van voer- en managementmaatregelen die de ammoniak uitstoot met minimaal 10% reduceren door bijvoorbeeld:

  • het aanpassen van het diervoeder;
  • het toepassen van toevoegmiddelen aan de mest;
  • het aanpassen van de werkwijze van de landbouwer.

Voor haalbaarheidsonderzoeken is per project maximaal € 40.000 beschikbaar en voor de ontwikkeling maximaal € 300.000.

 

Wat is SBIR?

SBIR is geen subsidie. In het kader van de SBIR verleent de overheid opdrachten (SBIR is een aanbestedingsprogramma) aan ondernemingen voor de ontwikkeling en vermarkting van oplossingen voor maatschappelijke problemen. De eerste stap hierin is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsstudie volgt al dan niet de opdracht tot verdere uitontwikkeling van het productidee tot een prototype. De productie en vermarkting van het uiteindelijke product dient voor eigen rekening te worden opgepakt. Concreet betekent het SBIR-programma dat u in opdracht van de overheid werkzaamheden kunt uitvoeren die in de toekomst voor u tot nieuwe business kan leiden.

 

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten de mogelijkheden van deze SBIR-oproep of wilt u een concreet projectidee bespreken? Neem dan contact met ons op.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief