Het kabinet heeft extra maatregelen opgesteld voor de reductie van CO2-uitstoot. De maatregelen worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. 

Nog dit jaar, in 2020, moet de Nederlandse CO2-uitstoot met 25% verminderen ten opzichte van 1990. Hiervoor heeft het kabinet een maatregelenpakket opgesteld dat kosteneffectief, snel uitvoerbaar is en kan rekenen op draagvlak. Op dit moment heeft de Corona crisis veel effect op de uitstoot. Op lange termijn zal dit echter geen verschil maken. Daarom zal er in het najaar opnieuw naar de emissiecijfers worden gekeken om de maatregelen nog verder bij te schaven.

Een van de grootste maatregelen die het kabinet wil nemen betreft de kolencentrales. De CO2-uitstoot  van centrales zal beperkt worden door een uitstootplafond, tegen een passende nadeelcompensatie. Het budget van de SDE+ regeling is dit voorjaar al met 2 miljard euro verhoogd, zodat er meer hernieuwbare energieprojecten kunnen worden ondersteund.

Daarnaast wil het kabinet dat inwoners zelf ook actief bezig gaan, met het verduurzamen van hun eigen woningen. Hiervoor wordt  € 150 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Regeling Reductie Energieverbruik, waarmee mensen compensatie kunnen krijgen voor bijvoorbeeld LED-lampen of het goed inregelen van hun verwarmingsinstallaties. Naast huiseigenaren kunnen ook huurders en MKB-bedrijven van dit fonds gebruik maken. Mensen die een oude koelkast of vriezer inleveren bij aankoop van een nieuwe moeten minimaal € 35 retourpremie hiervoor krijgen.Het kabinet is bovendien met een aantal bedrijven in gesprek om voor de uitvoering van het Urgenda-vonnis versneld werk te maken van maatregelen zoals de ombouw van installaties.

Andere kleinere maatregelen zijn:

  • Strengere controles op F-gassen en stimulering van natuurlijke koudemiddelen. Daarbij doelend op de lekkages van koelinstallaties en de illegale handel in F-gassen.
  • Verhoging van het budget voor circulariteit in de grond-, weg- en waterbouw.
  • Aankomende drie jaar ruim € 100 miljoen  voor investeringen in duurzame energie door het MKB.
  • LED verlichting in de glastuinbouw.
  • Het stimuleren van de toepassing van biobased en gerecycled plastic.

Wilt u zelf werk maken van CO2-reductie? Neem contact met ons op. Wij kunnen u helpen om een plan te maken om uw organisatie verder te verduurzamen en kunnen u ondersteunen bij het benutten van de diverse subsidies die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief