Nu de laatste SDE+ ronde is gesloten is het wachten op de eerste openstelling van de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++), later dit jaar. Er is al wel een aantal aanscherpingen en verruimingen te benoemen, zowel voor lopende als nieuwe projecten. Wat betekent dit voor u?

Laatste SDE+ ronde

Met het sluiten van de SDE+ 2020 voorjaarsronde, is er een einde gekomen aan de stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Het aantal ingediende aanvragen in deze laatste ronde lag met € 4,1 miljard iets boven het beschikbaar gestelde verplichtingenbudget van € 4 miljard liggen. Een aantal projectaanvragen zullen echter nog afvallen, omdat deze niet voldoen aan de vergunningsvereisten of de vereisten van technische en financiële haalbaarheid.

Eerste SDE++ ronde

De regeling stimulering Duurzame Energieproductie wordt vervangen door de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). De SDE++ zal in het najaar van 2020 voor het eerst worden opengesteld.

Aanscherpingen SDE+(+)

Voor SDE aanvragen die na 1 december 2015 zijn ingediend en betrekking hebben op een installatie met en netaansluiting met vermogen van minimaal 3MW (windenergie), of 0,5MW (overige duurzame elektriciteit) geldt een belangrijke verduidelijking: in geval de elektriciteitsprijs (tijdelijk) negatief is mag er geen subsidie worden verstrekt over de geproduceerde en geleverde elektriciteit in deze periode.

Daarnaast zal de SDE++ regeling voor biomassaprojecten aangescherpt worden met een verplichting tot een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Deze vergunning zal als verplichte bijlage bij een aanvraag moeten worden meegestuurd (mits van toepassing op het project).

Verruiming SDE+

Momenteel wordt de realisatie van projecten beïnvloed door vraagstukken buiten de invloedssfeer van de initiatiefnemer. Denk hierbij aan de gevolgen van de COVID-19-crisis, waarbij er bijvoorbeeld een tekort is aan arbeidskrachten. Hierom zullen alle projecten met vertraging buiten invloedssfeer en met een realisatietermijn in 2020, de mogelijkheid krijgen om op verzoek één jaar ontheffing van de realisatietermijn te ontvangen.

SDE++ - 2021

Momenteel wordt er gewerkt aan het advies voor de openstelling van de SDE++ in 2021. Het advies van de PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) zal begin mei openbaar worden gemaakt voor de jaarlijkse marktconsultatie. Het lijkt er op dat er in 2021 één openstellingsronde voor de SDE++ zal zijn, die plaatsvindt kort na de zomer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de SDE+ regeling, de SDE++ of is uw onderneming van plan te gaan investeren in hernieuwbare energieproductie en/of CO2-reducerende technieken, neem dan contact op met de specialisten van AC Adviseurs. Wij helpen u graag verder!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief