Het Corona virus bezorgt inmiddels de meeste ondernemers slapeloze nachten. De effecten op individuele bedrijven zijn enorm. Door de verwevenheid van onze economie raakt het virus alle sectoren snoeihard. Het Kabinet stelt maandelijks voor miljarden euro’s aan steun beschikbaar om bedrijven en werkenden te beschermen. 

Het kabinet heeft besloten om vanwege het corona virus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Onderstaand een korte samenvatting van detijdens de persconferentie van het Kabinet genoemde maatregelen.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Dit fonds is een verruiming van de voormalige werktijdsverkorting. Omdat er zoveel vraag naar was heeft de overheid de regeling aangepast. Mocht uw bedrijf sinds 1 maart minimaal 20 procent van de omzet zijn kwijtgeraakt, dan kunt u aanspraak doen op deze regeling. De overheid neemt dan tot maximaal 90 procent van het salaris van uw personeel over. Hier zitten wel twee voorwaarden aan vast, er mogen geen ontslagen om bedrijfseconomische redenen vallen en de lonen moeten worden doorbetaald. Mocht u al werktijdverkorting hebben aangevraagd, wordt deze aanvraag automatisch beoordeeld onder de nieuwe regeling. Er wordt zo snel mogelijk meer bekend gemaakt door het UWV waar de nieuwe regeling aangevraagd kan worden.

Leningen

Om mkb-bedrijven te helpen met liquiditeiten heeft de overheid het borgstellingskrediet verruimd. De overheid staat garant voor een lening, hiervoor kunt u terecht bij de (huis)bank. De omvang van het borgstellingskrediet is verhoogd van 50 naar 75 procent. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebt u de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.

Voor (middel)grote ondernemingen is de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling verruimd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. De regeling geeft een garantie van 50% op bankleningen en bankgaranties van minimaal € 1,5 miljoen tot een maximaal bedrag van € 150 miljoen per onderneming. 

Voor kleinere ondernemers is er nog de microkredietverstrekking Qredits. Kleinere ondernemers die problemen hebben door de Corona uitbraak kunnen uitstel van aflossing krijgen gedurende zes maanden. De rente tijdens deze periode zal automatisch naar 2 procent worden verlaagd.

Belastingen

U kunt per direct uitstel van belasting aanvragen, dit geldt voor vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Het is niet nodig bewijsmateriaal mee te sturen, hiervoor krijg je langer de tijd. De invorderingsrente en belastingrente worden beide verlaagd naar bijna 0 procent. Hiervoor kunt u terecht bij de belastingdienst. 

Noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Deze bedrijven kunnen aanspraak maken op een directe tegemoetkoming van € 4.000 bij het noodloket. Dit loket wordt zo snel mogelijk geopend.

ZZP’ers

ZZP’ers kunnen ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Zij kunnen een aanvraag doen om voor drie maanden aanvullende inkomensondersteuning te ontvangen voor levensonderhoud. Het inkomen zal daarbij aangevuld worden tot het sociale minimum en het geld hoeft niet te worden terugbetaald. Er zal ook geen partner of vermogenstoets worden gedaan. Via deze regeling kan een ZZP’er ook een lening afsluiten voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Tot slot

Het Corona virus houdt ons dagelijks in de greep. De schade voor de bedrijven, de sectoren en onze economie blijkt iedere dag weer groter te worden. Niemand weet hoe dit horror scenario zich verder ontwikkeld. Het is goed dat het Kabinet zich dit ook realiseert en heeft uitgesproken dat zij ondernemers, werkgevers en werknemers zoveel mogelijk wil beschermen tegen de nadelige economische effecten van deze crisis. Van dag tot dag wordt gekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Zoekt u in deze donkere tijden een sparring partner of hebt u vragen over deze en nog te treffen maatregelen? Hebt u hulp nodig bij het benutten van de maatregelen? Neem dan contact met ons op!

 

 

 

 

 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief