Het Kabinet heeft de contouren van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) gepresenteerd. De eerste ronde van de SDE++ regeling wordt tussen 29 september en 22 oktober 2020 opengesteld.

In de eerste openstelling van de SDE++ regeling komen naast hernieuwbare energieproductie ook CO2-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie. Nieuwe technieken die vallen onder de SDE++-regeling zijn onder andere CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. Daarnaast wordt voor enkele hernieuwbare energietechnieken een nieuwe categorie toegevoegd. Het budget voor deze eerste openstelling bedraagt € 5 miljard. 

Net als zijn voorganger, de SDE+ regeling, werkt de SDE++ als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld, waarbij de maximale subsidiebehoefte waarvoor aanvragen ingediend kunnen worden per fase toeneemt. Daarnaast is de SDE++ techniekneutraal, hetgeenbetekent dat alle technologieën een eerlijke kans krijgen en direct met elkaar concurreren, zodat kostenreductie en innovatie aangemoedigd worden. Technieken die in 2020 nog niet in aanmerking komen voor subsidie kunnen op een later moment alsnog in de SDE++ worden opgenomen. Zo wordt voor de openstelling in 2021 een aantal nieuwe technieken doorgerekend door PBL, waaronder de productie van geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw. Om de benodigde inbreng van bedrijven mee te kunnen nemen wordt een marktconsultatie gehouden.

In de SDE++ worden technieken gerangschikt op basis van subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. De subsidie vergoedt de zogeheten onrendabele top; het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO2 reduceert en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid. Technieken met een hogere subsidiebehoefte kunnen aanspraak maken op SDE++, maar voor deze projecten wordt niet de gehele onrendabele top vergoed.

Overigens kent de huidige SDE+ regeling nog één openstelling: de regeling wordt tussen 17 maart tot 2 april 2020 opengesteld.en heeft een budget van € 2 miljard. De focus ligt hierbij op hernieuwbare energieproductie. 

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over de SDE+ regeling, de SDE++ of is uw onderneming van plan te gaan investeren in hernieuwbare energieproductie en/of CO2-reducerende technieken, neem dan contact op met de specialisten van AC Adviseurs. Wij helpen u graag verder!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief