Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Mocht u van plan zijn (verder) te investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers, lees dan snel verder en leer alles over de SLIM-regeling!

Zoals in 2019 door ons aangekondigd stelt het kabinet een stimuleringsregeling open voor het leren en ontwikkelen binnen mkb-ondernemingen, namelijk de SLIM-regeling. Tevens is deze regeling bedoeld voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector en voor samenwerkingsverbanden.

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • Doorlichten van de onderneming en het opstellen van een ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladvies ten behoeve van werkenden in de onderneming;
  • Ondersteunen van en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden stimuleert hun kennis, vaardigheden of beroepshouding verder te ontwikkelen.

Naast de bovengenoemde subsidiabele activiteiten kan subsidie worden aangevraagd voor het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkende leerbedrijf. De subsidie die hiervoor verkregen kan worden bestaat uit een tegemoetkoming voor de kosten die de ondernemer voor dit doel moet maken. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal weken dat de leerling bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest (met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar).

Mkb-ondernemingen
Mkb-ondernemingen kunnen hun aanvraag indienen van 2 maart 2020 t/m 31 maart 2020. Er is dan € 15 miljoen beschikbaar. Bij mkb-ondernemingen is een onderscheid gemaakt tussen kleine en middelgrote ondernemingen. Kleine ondernemingen kunnen tot 80% van hun kosten gesubsidieerd krijgen, bij middelgrote ondernemingen is dat 60%. Het maximale subsidiebedrag is € 25.000 per project. De tweede openstelling van de SLIM-regeling voor mkb-ondernemingen is op 1 september.

Grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector
Grootbedrijven in de bovengenoemde sectoren kunnen een aanvraag indienen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Voor hen is er een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld. Voor grootbedrijven kunnen de activiteiten voor 60% gesubsidieerd worden, met een maximale subsidie van € 20.000 per project.

Samenwerkingsverbanden
Aanvragen kunnen ook worden ingediend in een samenwerkingsverband. Een dergelijk samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Zij kunnen aanvragen indienen in dezelfde periode als grootbedrijven, namelijk van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020. Ook geldt voor samenwerkingsverbanden dat de activiteiten voor 60% kunnen worden gesubsidieerd. De maximale subsidie is wel aanzienlijk hoger dan voor individuele aanvragers, namelijk € 500.000. In totaal is er € 17,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Geïnteresseerd?
Kortom, bent u (mkb-)ondernemer en vindt u het belangrijk dat uw werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Ook helpen wij u graag bij het vinden van mogelijke samenwerkingspartners om uw doelen te realiseren.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief