Gaat u investeren in energiezuinige, circulaire en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Ook in 2020 kunt u kunt daarbij aanspraak maken op fiscale voordelen! De in 2020 in aanmerking komende bedrijfsmiddelen zijn bekend gemaakt. Iets voor u?  

Investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie

In de Energielijst 2020 zijn de investeringen opgenomen die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Op grond van de EIA kunnen ondernemingen het fiscale resultaat verlagen wanneer zij investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. In totaal mag 45% van de kosten van de energie-investering in mindering worden gebracht op het fiscale resultaat.

Het budget voor de EIA bedraagt in 2020 wederom € 147 miljoen. Aansluitend op het Klimaatakkoord, is extra focus komen te liggen op technieken die CO2-reductie verwezenlijken. Enkele voorbeelden van wijzigingen in 2020 ten opzichte van 2019:

  • Gasmotor gedreven warmtepompen en gasgestookte ab- of adsorptiewaterpompen verwijderd van de lijst;
  • Er is een nieuwe code gepubliceerd voor mobiele elektriciteitsvoorziening die als alternatief kan fungeren van een dieselaggregaat;
  • Er is een omschrijving opgenomen waarbij investeringen die leiden tot CO2-emissiereductie in aanmerking komen wanneer deze investeringen onderdeel vormen van een CO2-emissiereductieplan.

Investeringen in milieuvriendelijke technieken

In de Milieulijst 2020 zijn de investeringen opgenomen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)..Wat houdt de MIA en VA-Mil in? Via de MIA kunnen ondernemingen het fiscale resultaat verlagen wanneer zij investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel mag een onderneming tot maximaal 36% van de kosten van de milieu-investering in mindering brengen op het fiscale resultaat. Met de VA-Mil kunnen ondernemers 75% van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert het fiscale resultaat, waardoor bedrijven in het betreffende jaar minder belasting betalen. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.

Het budget voor de MIA is verhoogd naar € 127 miljoen, doordat het aandeel circulaire investeringen is vergroot en hiervoor een additioneel budget van € 10 miljoen is gereserveerd. Enkele voorbeelden van wijzigingen in 2020 ten opzichte van 2019:

  • Uitbreiding van de categorie ‘elektrisch aangedreven voertuigen’ met bestelwagens, taxi’s, voertuigen met zonnepanelen, elektrische scheepsaandrijving en elektrische vliegtuigen;
  • Stimulatie van waterstof aangedreven voertuigen;
  • Verwerking van sloophout in een bouwwerk op producten;
  • Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik middels efficiëntieverbetering komt in aanmerking;
  • Apparatuur voor verwerking van plastic zwerfafval waarbij een product wordt gemaakt komt in aanmerking;
  • Apparatuur of voorzieningen waarbij producten worden gedemonteerd is nieuw in 2020.

Iets voor u?

Heeft u geïnvesteerd in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, of bent u van plan om dit jaar investeringen te doen? De specialisten van AC Adviseurs kunnen u helpen de verschillende mogelijkheden voor dit type investeringen te identificeren en te benutten. Neem contact op om uw voordeel inzichtelijk te maken!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief