Het Europese Parlement heeft eind november een akkoord bereikt over de EU-begroting voor 2020. De focus die hierbij is gelegd heeft ook gevolgen voor een aantal Europese subsidieregelingen. Welke dat zijn leest u hier!

EU-begroting 2020

In de laatste EU-begroting van de meerjarige beleidsperiode 2014-2020 legt het Europese parlement prioriteit bij:

  • Klimaatbescherming: de EU gaat zich sterker focussen op klimaatgerelateerde acties op gebieden als onderzoek en ontwikkeling, vervoer en energie-infrastructuur en de bescherming van milieu;
  • Veiligheid en solidariteit in de EU door de focus op migratiebeheer en interne veiligheid;
  • Aanpak jongerenwerkeloosheid;
  • Ondersteunen groei en concurrentievermogen.

De EU verwacht in 2020 in totaal € 153,6 miljard uit te gaan geven. Dat is ruim 3,5% meer dan 2019.

Europese subsidieprogramma’s

Europese subsidieprogramma’s zoal LIFE, Horizon 2020 en Connecting Europe Facility (CEF) krijgen allen de beschikking over een hoger budget t.o.v. 2019:

  • Voor het LIFE-programma milieu en klimaatverandering wordt € 590 miljoen uitgetrokken;
  • Horizon 2020 krijgt € 13,49 miljard ter beschikking;
  • Het onderdeel energie binnen de CEF-regeling, dat zich specifiek richt op investeringen in de grootschalige inzet van hernieuwbare energiebronnen, modernisering van de bestaande infrastructuur voor energietransmissie en nieuwe infrastructuur, krijgt € 1,28 miljard ter beschikking;
  • Het onderdeel vervoer binnen de CEF-regeling zal € 2,58 miljard ter beschikking krijgen. Dit onderdeel richt zich specifiek op de verbetering van de Europese treininfrastructuur en verduurzaming van de gehele Europese infrastructuur.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u innovatieve projecten die passen bij de doorontwikkeling en uitrolbaarheid van het Europese natuur-, milieu, en klimaatbeleid? Of heeft u plannen om te gaan investeren in duurzame innovatieve technieken die een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen? Mogelijk komen uw plannen en projecten in aanmerking voor een Europese subsidie. Wilt u meer weten over dergelijke regelingen? Neem dan contact op met het team van AC Adviseurs. Wij helpen u graag verder!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief