Het kabinet stelt in de Najaarsnota 2019 een miljard euro beschikbaar voor o.a. het stikstofprobleem en de personeelstekorten in het onderwijs.

In de Najaarsnota maakt het kabinet de meest actuele balans op van het lopende jaar. Dit jaar is niet al het geld dat was begroot ook daadwerkelijk door de ministeries uitgegeven. Dat biedt ruimte voor een aantal eenmalige maatregelen voor de aanpak van urgente maatschappelijke problemen.

Stikstofproblematiek

Voor de aanpak van de stikstofproblematiek wordt in de begroting extra geld gereserveerd. Het gaat om een bedrag van € 500 miljoen. In de Kamerbrief Aanpak Stikstofprobleem wordt onder andere voorgesteld om eind dit jaar een subsidieregeling open te stellen voor innovatie- en investeringsprojecten die gericht zijn op aanpak van schadelijke emissies (zoals ammoniak en methaan) uit stallen en voer- en managementmaatregelen.

Personeelstekort onderwijs

Op 1 november 2019 is een convenant van € 460 miljoen gesloten tussen sociale partners in het onderwijsveld en het ministerie van OCW, waarin een gezamenlijke aanpak van het personeelstekort en de werkdruk in hetonderwijs is afgesproken. Dit convenant wordt voor € 300 miljoen bekostigd met het geld uit de begroting van 2019 dat nog niet is besteed. Het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs ontvangen elk de helft van dit bedrag. Daarnaast wordt de subsidieregeling zij-instroom eenmalig met € 14,2 miljoen verhoogd. Scholen kunnen via deze regeling een bijdrage van € 20.000 per zij-instromer aanvragen.

Verduurzaming industrie

Ook voor verduurzaming van de industrie uit de klimaatenvelop 2019 is nog niet al het beschikbare geld besteed. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Demonstratieregeling Energie Innovatie (DEI+) (€ 11,9 miljoen) en Tenderregeling Energie-innovatie (TSE) van € 6,3 miljoen. Deze middelen zijn (nog) niet opgegaan doordat initieel uitsluitend eenjarige projecten werden gefinancierd. Inmiddels is dit aangepast en kunnen ook meerjarige projecten worden gefinancierd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Najaarsnota 2019? AC Adviseurs helpt u graag verder!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief