Heeft u ideeën over het verduurzamen van het Waddengebied? Of draagt uw project bij aan een ander actueel thema, zoals de natuur, de cultuurhistorie of het toerisme in het Waddengebied? Lees dan verder!

Het Waddenfonds heeft een nieuwe tender gepubliceerd waarin projecten die een impuls geven aan de ecologie en duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied subsidie kunnen ontvangen. In totaal is er € 8 miljoen beschikbaar. Deze zogenaamde ‘Thematische Openstelling’ opent 9 december 2019 en sluit 21 januari 2020.

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijk fonds van en voor de waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Bedrijven, belangenorganisaties, maar ook lokale overheden kunnen subsidie aanvragen voor projecten die vallen onder de volgende thema’s:

  • Natuur
  • Water, bodem en licht
  • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
  • Duurzame recreatie en toerisme
  • Verduurzaming energiehuishouding
  • Duurzame waddenhavens
  • Duurzame visserij
  • Duurzame agrarische sector

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een project dat aansluit bij een afzonderlijk thema, maar de voorkeur gaat uit naar projecten die zich richten op twee of meerdere thema’s. Voorwaarden zijn onder andere dat het project een bovenlokaal effect heeft, ambitieus is en past binnen het beleid van het Waddenfonds. Per project kan maximaal € 500.000 subsidie verkregen worden en ingediende aanvragen worden op basis van kwaliteit beoordeeld.

Adviesvoucher

Heeft u een project dat aansluit bij de voorwaarden van deze openstelling en wilt u een aanvraag indienen? Dan kunt u tot maximaal € 5.000 subsidie ontvangen voor het inschakelen van AC Adviseurs voor het verkrijgen van advies en het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag door middel de adviesvoucher van het Waddenfonds. Tussen 23 september en 4 oktober 2019 is het mogelijk de voucher aan te vragen. Zorg dat u hier direct bij bent, want op =op!

Tot slot

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om te sparren over een projectidee, of om u te helpen om uw idee om te zetten in een concreet project. AC Adviseurs helpt u graag met het realiseren van uw ambities!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief