Vanaf 2020 komen ook CO2-reducerende technieken in aanmerking voor SDE-subsidie. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft advies uitgebracht over de verschillende onderdelen binnen de vernieuwde SDE++-regeling. 

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument om opwekking van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. In 2020 zal de SDE+ uitgebreid worden naar de SDE++. Het instrument wordt hiermee een middel om de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord in te vullen. 

Marktonderzoek heeft tot (concept)adviezen geleid m.b.t. de volgende onderwerpen:

  • Overzicht basisbedragen, uitgangspunten en rangschikking;
  • Afvang en opslag CO2;
  • Grootschalige warmtepompen;
  • Industriële restwarmte;
  • Industriële elektrische boilers;
  • Grootschalige waterstofproductie via elektrolyse;
  • Daglichtkassen.

Ook is het PBL gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken of kleinere windmolens gesubsidieerd kunnen worden binnen een aparte categorie. Het PBL adviseert om pas na 2020 te kijken naar een aparte categorie voor dergelijke investeringen.   

In het najaar van 2019 zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de definitieve SDE++-regeling vaststellen, waarna de regeling op 1 januari 2020 in werking zal treden. 

Wat betekent dit voor u?

Omdat de komende jaren CO2-uitstoot meer en meer zal worden belast en de SDE++ ook initiatieven die een CO2-reductie opleveren zal ondersteunen, is het goed om nu al te kijken naar mogelijkheden om uw energieverbruik en daarmee uw energiekosten te verlagen. In de uitwerking van de businesscase voor de hiervoor noodzakelijke investeringen is de SDE++ een belangrijke instrument.  Wilt u meer weten over de (definitieve) SDE++ regeling, of wilt u weten welke andere mogelijkheden er zijn op het vlak van energie? Neem dan contact op met het team van AC Adviseurs. Wij staan altijd voor u klaar om u te helpen uw ambities te doen slagen!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief