Vanaf 11 juni zijn er weer volop subsidiekansen voor mkb’ers in Noord-Nederland.

De Noord-Nederlandse subsidieregeling 'Kennis en Innovatie' (KEI) keert terug, net als de subsidieregeling ‘Versneller Innovatieve Ambities’ (VIA).

Met de KEI haalt u meer kennis in huis. Kennis voor technologische-, organisatorische- of marktinnovatie. Voor het tijdelijk in dienst nemen of het detacheren van hoogopgeleid personeel of een promovendus, ontvangt u subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten.

De VIA richt zich op innovatieve projecten in Noord-Nederland. Dit kan gaan om de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé, vernieuwingen op het gebied van softwareontwikkeling of het vernieuwen van een organisatie- en/of verdienmodel.

Wijzigingen KEI 2019

De KEI-regeling blijft grotendeels hetzelfde als in 2018. Belangrijkste aanscherping van de KEI is dat tijdens het subsidietraject directe kennisoverdracht op de medewerker(s) binnen het bedrijf moet plaatsvinden en dat na afloop van het traject deze werknemers de nieuw opgedane kennis zelfstandig kunnen toepassen. Daarnaast is het van belang dat de gedetacheerde of geplaatste werknemer regelmatig in de vestiging van de aanvrager aanwezig is om de opgedane kennis te kunnen overdragen.

Budget en voorwaarden KEI 2019

Het gaat bij de KEI om een nieuw gecreëerde functie voor minimaal 12 uur per week voor de duur van minimaal 3 en maximaal 24 maanden. De medewerker heeft een afgeronde HBO of WO-opleiding en minimaal 5 jaar relevante beroepservaring. De KEI-regeling heeft een budget van 4,5 miljoen euro, het subsidiepercentage is 40% of 50%. De maximale subsidie is € 100.000 per aanvrager. Voor een promovendus geldt een maximale subsidie van € 200.000. Het is mogelijk om als organisatie meerdere aanvragen in te dienen.

Wijzigingen VIA 2019

Binnen de nieuwe VIA zijn vanaf dit jaar 3 verschillende onderdelen. De ontwikkelprojecten, dit zat ook in de vorige VIA en is in essentie niet veranderd. Ook het onderdeel organisatie-innovatie is niet veranderd. Een toevoeging aan deze regeling is het onderdeel ‘software’. Dit onderdeel ziet specifiek toe op de ontwikkeling van software. Het gaat hier om de ontwikkeling van een softwarematig product of dienst of de ontwikkeling van proof-of-concept software.

Budget en voorwaarden VIA 2019

Binnen de drie afzonderlijke onderdelen worden verschillende budgetten en maximale subsidie bedragen gehanteerd. Zo bedraagt voor een ontwikkel project het subsidiepercentage 35% voor een individueel project en 50% voor een samenwerkingsproject De maximale subsidie is hier 100.000 euro. Subsidiabele kosten bestaan hier uit de kosten voor het inhuren van een deskundige materialen t.b.v. het prototype, loonkosten van eigen werknemers of de huur van apparatuur of uitrusting. Voor een software project ligt het subsidiepercentage ook op 35% maar het maximale subsidiebedrag is hier 50.000 euro. De subsidiabele kosten zijn op de huur van apparatuur na gelijk aan de kosten hiervoor genoemd. Voor organisatie innovatie projecten is het subsidiepercentage 50% en de maximale subsidie 12.500 euro.

Meer weten?

Heeft u innovatieve plannen voor een project? Heeft u nog vragen of wilt u weten welke mogelijkheden er voor u zijn? Neem dan gerust contact op met AC Adviseurs.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief