Vanaf 2 juni 9.00 uur tot en met 16 september kunt u weer subsidie voor Praktijkleren aanvragen. Ditmaal voor het schooljaar 2018-2019.

Waarvoor?

De subsidie voor Praktijkleren is bestemd voor de werkgever die het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats(en) heeft aangeboden aan:

  • Vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen voor de basisberoepsgerichte leerweg;
  • Laatstejaars VSO-leerlingen die onderwijs volgen in het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of in een leer-werktraject binnen het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’;
  • Leerlingen die in het laatste jaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten;
  • Mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
  • Hbo-studenten die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw en natuurlijke omgeving of gezondheidszorg, gedrag & maatschappij;
  • Promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.

Hoeveel? 

De subsidie voorziet in een tegemoetkoming in de kosten voor de praktijkbegeleiding die de werkgever maakt. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de duur van de periode waarin u begeleiding geeft en het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend. Er is een maximum bedrag aan subsidie vastgesteld van € 2.700 per scholingsplaats per schooljaar.

Administratie

De werkgever beschikt per deelnemer over de volgende administratie:

  • Een door alle partijen ondertekende leer-werkovereenkomst;
  • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij het leerbedrijf (bijv. presentielijst, kloklijst, urenstaten of een arbeidscontract i.c.m. verzuim- en verlofregistratie);
  • Een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt (bijv. notities mentorgesprekken, IOP/POP, gespreksverslagen);
  • Een administratie waaruit blijkt hoe en welke leerdoelen/kwalificaties/competenties ten aanzien van buitenschoolse praktijkgedeelten zijn behaald (bijv. BPV werkboek, diploma, certificaten, bewijs vakbekwaamheid, beoordelingsverslag).

De administratieve documenten dienen vijf jaar na afronding van het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt te worden bewaard voor eventuele controles door RVO.

Aanvragen?

Bent u geïnteresseerd in de Subsidieregeling Praktijkleren? Neem dan contact met ons op, zodat wij de aanvraag kunnen voorbereiden en ruimschoots voor de deadline van 16 september om 16.59 uur kunnen indienen! 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief