Bent u bezig met een innovatief softwareproject? Slimme softwareoplossingen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, engineering en industrie kunnen vanaf 3 september weer in aanmerking komen voor Europese subsidie.

De subsidie wordt beschikbaar gesteld op grond van het Europese subsidieprogramma ITEA3 (voluit: Information Technology for European Advancement). Dit is een programma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van software-innovaties. Als bedrijf kunt u met ITEA3 uw internationale concurrentiepositie versterken door deel te nemen aan een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten.

ITEA3

ITEA3 is een belangrijk onderdeel van de Topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM). De vragen worden vanuit de industrie opgesteld en daardoor is de regeling bedrijfsspecifiek. Naast de landen uit de EU zijn ook Noord-Amerika, Canada, Korea en Taiwan aangesloten bij deze regeling.

Onderwerpen waarvoor een aanvraag kan worden ingediend zijn:

  • Smart Mobility;
  • Smart Health;
  • Safety and security;
  • Smart engineering;
  • Smart communities;
  • Smart cities;
  • Smart industry.

Aanvraagproces ITEA3

ITEA3-projecten worden vormgegeven vanuit de industrie, zijn technologisch innovatief en gericht op toepassing in de markt. Aanvragen worden ingediend met ten minste twee verschillende partners uit twee verschillende landen. Samenwerkingsverbanden kunnen bestaan uit kennisinstellingen, grote en kleine bedrijven.

De ITEA-regeling loopt tot 2021. De regeling staat slechts een keer per jaar open voor het indienen van projecten. De 6e (jaarlijkse) openstelling staat gepland op 3 september 2019 en sluit op 31 oktober 2019.

Voor het indienen van aanvragen volgt het ITEA3-programma drie fasen:

  • Indienen projectoutline (PO-fase) tot 31 oktober 2019;
  • Indien gekwalificeerd vanuit PO-fase, indienen project voorstel (PF-fase);
  • Bij positieve evaluatie van het voorstel ontvangt het project het ITEA3-label.

De gelabelde projecten concurreren met elkaar voor het beschikbare budget. Vanuit Nederland is er een speciale Tender Internationaal Innoveren voor ITEA3-projecten.

Subsidieaanvraag

Subsidie op basis van ITEA3 is beschikbaar voor projecten op het gebied van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Het gaat dan om het opdoen van nieuwe kennis met als doel om nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen of het omzetten van de resultaten van onderzoek in nieuw, gewijzigde of verbeterde producten. De personeelskosten van de werknemers die zich met het project bezighouden, de kosten van apparatuur, gebouwen en contractonderzoek zijn subsidiabel. Het maximale subsidiebedrag per project bedraagt € 4.000.000. De maximale projectduur is 3 jaar.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u weten welke mogelijkheden er voor u zijn? Neem dan gerust contact op met de specialisten van AC Adviseurs.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief