Het kabinet heeft verder invulling gegeven aan een eerder aangekondigde verschuiving in het topsectoren- en innovatiebeleid. Maatschappelijk innoveren wordt het nieuwe uitgangspunt!

Er zijn 25 missies vastgesteld om de Nederlandse economie te versterken binnen vier maatschappelijke thema's:

  • energietransactie en duurzaamheid;
  • landbouw, water en voedsel;
  • gezondheid en zorg;
  • veiligheid.

Sleuteltechnologieën zoals fotonica, quantum-, nano- en digitale technologie spelen een belangrijke rol bij het realiseren van meerdere missies. Voorbeelden van kansrijke toepassingen zijn bijvoorbeeld smart farming, waarmee speciale sensoren nauwkeurig meten hoeveel water, voeding en licht nodig is om een gewas succesvol te laten groeien met zo min mogelijk verspilling. Of lasertechnieken waarmee artsen hun patiënten zo precies mogelijk kunnen opereren met minder complicaties en sneller herstel. En Smart industry met productierobots die ieder product op maat kunnen maken voor de scherpste prijs zonder verspilling.

De topsectoren gaan op basis van de missies en sleuteltechnologieën samen met de kennisinstellingen en ministeries kennis en innovatieagenda’s opstellen. In deze agenda’s staan niet langer de sectoren zelf centraal maar juist de maatschappelijke thema’s en de sleuteltechnologieën. Om de missiegedreven aanpak te concretiseren worden de middelen ingezet langs zes sporen, te weten:

  • Versterken positie MKB en valorisatie startups.
  • Stimulering van internationalisering;
  • Human capital; stimulering van sociale en technologische innovatie voor een vitale arbeidsmarkt;
  • Versterken toegepast onderzoek voor specifiek aangewezen onderzoeksinstituten;
  • Stimuleren van publiek-private samenwerkingen (PPS toeslag);
  • Thematische Technology Transfer; een verbeterde samenwerking tussen kennisinstellingen die excellent onderzoek verrichten.

Kortom: als innovatieve ondernemer die een bijdrage wil leveren aan het oplossen van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, liggen er de komende jaren voldoende kansen voor stimulering vanuit de overheid.

Mocht u in één van de topsectoren werkzaam zijn en goede ideeën hebben op één van de maatschappelijke thema’s, neem dan contact op met AC Adviseurs. Met ons uitgebreide netwerk en onze expertise kunnen wij u verder helpen om uw ideeën te doen slagen!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief