De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt in 2020 verruimd, waardoor u eerder aanspraak kunt maken op subsidie. De SDE++ wordt een exploitatiesubsidie gericht op emissiereductietechnologieën.

De verruiming was al eerder aangekondigd, maar het Kabinet heeft nu meer inzage gegeven in de contouren van de beoogde nieuwe regeling onder de naam Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). 

De SDE++ wordt een exploitatiesubsidie gericht op emissiereductietechnologieën. De uitgangspunten van techniekneutraliteit, onderlinge concurrentie en meerjarige zekerheid blijven behouden. Ook behoudt de nieuwe regeling de huidige systematiek van basisbedragen, correctiebedragen, bodemprijzen en maximale looptijden per techniek. 

Aan de kenmerken van de SDE+ wordt een focus op broeikasgasemissiereductie op Nederlands grondgebied toegevoegd.Technieken worden daarbij niet meer gerangschikt op basisbedrag, maar op subsidiebehoefte (basisbedrag – bodemprijs) per ton CO2-reductie (€/tCO2). Het doel van deze rangschikking is om een eerlijke concurrentie te realiseren tussen diverse technieken.

Concreet betekent dit dat een techniek: 

 • (voldoende marktrijp moet zijn (kosteneffectief), 
 • voldoende CO2-reductie potentieel te benutten is, 
 • op voldoende schaal uitgerold kan worden, 
 • een onrendabele top heeft ten opzichte van een bekende referentietechniek, 
 • een onrendabele top heeft die het beste door middel van een exploitatiesubsidie vergoed kan worden, ervan uitgaande dat het basisbedrag en correctiebedrag door PBL te berekenen zijn.

Welke nieuwe technieken precies onder de regeling SDE++ gaan vallen is nog niet bekend. Het planbureau voor de leefbaarheid (PLB) zal de komende tijd een aantal technieken doorrekenen. Er is een aantal technieken geselecteerd voor de berekeningen van PBL.

Voor 2020 rekent PBL naast de bestaande technieken (zon, wind, biomassa, geothermie en waterkracht) de volgende nieuwe technieken door: 

 • Uitbreiding van zonthermie (glastuinbouw), 
 • Aquathermie, 
 • Uitbreiding geothermie met specifieke categorieën voor ondiepe geothermie en toepassingen voor stadsverwarming en glastuinbouw, 
 • Composteringswarmte, 
 • WKO in de glastuinbouw, 
 • Benutting restwarmte (industrie en datacentra), 
 • Warmtepomp industrie, 
 • Elektrische boiler, 
 • Waterstof productie, 
 • CO2-afvang en -opslag (CCS). 

Daarnaast is een lijst opgesteld van technieken, die van belang worden geacht in de klimaattransitie, maar waarvoor nader onderzoek voor nodig is om te bepalen of zij geschikt zijn voor de SDE++. Het gaat hierbij om:

 • Recyling,
 • Biobased productie,
 • Geavanceerde Hernieuwbare Brandstoffen voor Vervoer,
 • Carbon Capture and Usage (CCU), en
 • Elektrificatie (anders dan verwarming of waterstofproductie) en procesefficiency.

In het najaar van 2019 zal het kabinet bekendmaken welke technieken definitief onder SDE++ opgenomen zullen worden. Verder zal het kabinet omstreeks juli 2019 bekend gaan maken wat het budget is voor de najaarsronde 2019 van SDE++. 

Bent u door de vernieuwing van de SDE + regeling geïnteresseerd geraakt en overweegt u een project uit te voeren en een SDE+ aanvraag in te dienen? Of wilt u meer informatie over de SDE++ regeling? Neem dan gerust contact op met AC Adviseurs! 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief