De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stimuleert aantoonbaar innovatie door bedrijven en versterkt het vestigingsklimaat. In 2017 ontvingen in totaal 21.265 Nederlandse ondernemers een voordeel van bijna 1,2 miljard euro.

Op verzoek van het Kabinet is onderzocht in hoeverre de WBSO in de periode 2011- 2017 (en de Research & Development Aftrek in de periode 2012-2015) op een doeltreffende en doelmatige wijze heeft bijgedragen aan de verhoging van de S&O-inspanningen van bedrijven in Nederland (eerste orde effect), innovatie (tweede orde effecten) en bedrijfsprestaties (derde orde effecten) en aan het (fiscale) vestigingsklimaat voor R&D-bedrijvigheid in Nederland.

In het evaluatierapport wordt gesteld dat de WBSO een kostenefficiënte regeling is: de baten zijn groter dan de kosten. Ook wordt de innovatieregeling door het merendeel van de gebruikers gewaardeerd en heeft deze een aantoonbaar positief effect op de hoeveelheid en de kwaliteit van innovatieactiviteiten van bedrijven. Met de WBSO kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en versnellen zij de ontwikkeling van ideeën tot succesvolle producten. 

Het Kabinet ziet in de evaluatie weinig aanleiding tot inhoudelijke aanpassing van de regeling, bijvoorbeeld op het vlak van procesgericht technisch onderzoek. Wel heeft het Kabinet - gelet op de blijvende discussie met het veld of de definitie van programmatuur in de WBSO niet te strikt is en welke activiteiten als ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur in aanmerking zouden moeten komen - aangegeven dat zij enkele onafhankelijke experts wil vragen om deze definitie te beoordelen en zo nodig aanbevelingen te doen.

Met Prinsjesdag zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd over de budgetsystematiek van de WBSO, de parameters voor 2020 en eventuele aanpassingen in de regeling die het Kabinet naar aanleiding van deze evaluatie zal doorvoeren.

Wilt u meer weten over de WBSO en wat deze regeling uw bedrijf voor voordelen kan bieden? Neem contact op met de specialisten van AC Adviseurs!

 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief