Voor projecten die de Europese energie-infrastructuur verbeteren, heeft de Europese Commissie een nieuwe oproep in het kader van het financieringsinstrument Connecting Europe Facility (CEF) gedaan.

Europa staat voor flinke uitdagingen op het vlak van de energie-infrastructuur. CEF ondersteunt de ontwikkeling van duurzame en efficiënt onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van transport, energie en digitale diensten. CEF-investeringen fungeren als een katalysator om verdere financiering aan te trekken van de particuliere sector en andere actoren uit de publieke sector.

Projecten moeten bijdragen aan het gemeenschappelijk belang en aan specifieke doelen. Energie-transmissie en -opslagprojecten moeten bijdragen aan marktintegratie tussen lidstaten, het opheffen van knelpunten in de energie-infrastructuur, aan duurzame ontwikkeling door de integratie van hernieuwbare energie in het energienetwerk of aan bevordering van de energiezekerheid in de Europese Unie. Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit de CEF Energy, moet een project op de Europese lijst van ‘Projects of Common Interest’ (PCI’s) staan.

Aanvragen voor projecten kunnen zowel gericht zijn op ‘studies’ als op ‘werken’. Studies zijn werkzaamheden gericht op de toekomstige implementatie van het project, bijvoorbeeld ter voorbereiding, testen en validatie of om de haalbaarheid van een project in kaart te brengen. De categorie ‘werken’ zijn werkzaamheden gericht op de feitelijke uitvoering van het project en ziet bijvoorbeeld op de aankoop, het leveren en installeren van componenten ten behoeve van het project.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten voor studies en/of werken. Het subsidiepercentage kan echter worden verhoogd tot maximaal 75 voor acties die zorgen voor een hoge mate voorzieningszekerheid in de regio of in de Europese Unie of die bijzonder innoverende oplossingen omvatten. Aanvragen kunnen tot en met 13 juni 2019 worden ingediend. Het budget voor deze openstelling is € 750 miljoen.

Wilt u meer weten over CEF Energy? Bent u actief op het gebied van de integratie van duurzame energie in de huidige energie-infrastructuur of het verbeteren van de voorzieningszekerheid van energietoevoer? Wilt u weten welke mogelijkheden er voor u zijn? Neem dan gerust contact op met AC Adviseurs.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief