Het tekort aan goed geschoold technisch personeel is groot. De overheid wil het MKB daarom ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun ideeën om belemmeringen op dit gebied weg te nemen. Belemmering die MKB-ondernemers verhinderen om meer te investeren in menselijk kapitaal.

De subsidieregeling MKB-Idee stimuleert één van de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen die leiden tot meer personeel in technische sectoren.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op klimaat- en energietransitie.

MKB-Idee is een tenderregeling. Dit betekent dat uw project kwalitatief wordt beoordeeld en concurreert met andere projecten.

Subsidiabele kosten

Binnen MKB-Idee komen alle kosten die direct toerekenbaar zijn aan het project in aanmerking voor subsidie. Denk daarbij aan de inzet van eigen uren met de daarbij behorende loonkosten en kosten voor het inschakelen van externe partijen. De kosten zijn al subsidiabel vanaf het moment van indienen van de aanvraag.

Subsidiepercentages en maximaal te ontvangen subsidie:

  • Het subsidiepercentage bedraagt 100%;
  • Een individueel mkb-bedrijf kan maximaal €124.999,- subsidie ontvangen;
  • Een samenwerkingsverband kan maximaal €200.000,- subsidie ontvangen.

Voorbeelden

Een voorbeeld van een belemmering is een MKB-ondernemer die niet investeert in menselijke kapitaal, omdat hij bang is dat de werknemer waarin geïnvesteerd zou worden, wordt weggekocht door een concurrent. Of een MKB-ondernemer die geen tijd heeft voor investeringen, een MKB-ondernemer die de betreffende medewerker niet kan missen of een MKB-ondernemer die niet weet waar hij moet beginnen of hoe hij beleid op het gebied van menselijk kapitaal moet inrichten.

Budget en deadline

In totaal is er een budget beschikbaar van € 7.500.000. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 april 2019 t/m 27 augustus 2019.

Uw kosten zijn subsidiabel vanaf het moment van het indienen van uw aanvraag, onder voorbehoud dat uw aanvraag ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag nader over de mogelijkheden van deze subsidieregeling.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief