De komende 3 jaar is er jaarlijks € 30 miljoen beschikbaar om op grotere schaal en structureel e-health in te zetten voor zorg thuis. 

Met de Stimuleringsregeling E-Health Thuis wil het Kabinet een impuls gegeven aan innovatieve en digitale zorg thuis. Doel van de regeling is het stimuleren van het gebruik van e-health in de reguliere zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuis wonen. Denk bijvoorbeeld aan inzet van valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring, maar ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat.

De inzet van e-health toepassingen is bedoeld om ouderen met een chronische ziekte of beperking zelfredzamer te maken en eraan bij te dragen dat ouderen langer veilig en verantwoord thuis kunnen wonen. Door e-health kan beter en effectiever zorg en ondersteuning verleend worden en e-health kan zorgmedewerkers ontlasten. Voor de ouderen of chronisch zieken en hun mantelzorgers draagt e-health onder andere bij aan meer regie en meer bewegingsvrijheid en zorgt het ervoor dat zij met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. 

Vanaf 1 maart 2019 staat de regeling open voor aanvragers. Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis)) kan in samenwerking met 1 of meerdere inkopers van zorg en/of ondersteuning (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen. 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief