Moet u ook uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bepaalde bedrijven en instellingen al jaren om energie te besparen. Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben of een internal rate of return (IRR) van 15% opleveren.

Per 2019 is deze regelgeving verder aangescherpt. Aan de bestaande energiebesparingsplicht is een informatieplicht toegevoegd. Daarbij moet uiterlijk 1 juli 2019 worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Na de eerste rapportage in 2019 moet iedere vier jaar opnieuw worden gerapporteerd over de genomen maatregelen. De rapportage moet via het eLoket van RVO.nl worden gedaan.

Uitgangspunt voor de rapportageplicht vormt een Erkende Maatregelenlijst energiebesparing per bedrijfstak. Voor 19 verschillende bedrijfstakken zijn er erkende maatregelenlijsten beschikbaar, waarin de energiebesparingsmaatregelen zijn beschreven die verplicht dienen te worden genomen. Voor elke niet getroffen erkende maatregel, dient een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel te worden genomen. Deze alternatieve maatregel dient minimaal een even grote energiebesparing op te leveren als de maatregel uit de Erkende Maatregelenlijst.

Met de informatieplicht wil de overheid afdwingen dat organisaties meer prioriteit geven aan het doorvoeren van energiebesparingsmaatregelen. Indien uit de rapportage blijkt dat er onvoldoende maatregelen worden doorgevoerd, dan zal de overheid gerichte controles gaan uitvoeren bij de desbetreffende bedrijven. Zo nodig kan de overheid bestuursrechtelijke maatregelen nemen, om naleving van de maatregelen af te dwingen.

Meer weten over de informatieplicht en de gevolgen voor uw organisatie? Neem contact op met het team van AC Adviseurs!

 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief