Het kabinet trekt in 2019 een bedrag van € 22,5 miljoen uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Hebt u een goed idee om van Nederland een circulaire economie te maken?.

Het Kabinet acht een circulaire economie onmisbaar, om de gestelde Klimaatdoelen te halen. Het geld dat nu beschikbaar wordt gesteld, komt uit de envelop van € 300 miljoen die het kabinet jaarlijks beschikbaar stelt voor klimaat.

Het bedrag van € 22,5 miljoen is als volgt opgebouwd:

  • € 10 miljoen voor het stimuleren van hergebruik van kunststoffen en consumptiegoederen. Daarmee kunnen bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om producten duurzamer te ontwerpen en te recyclen. Ook wordt gewerkt aan nieuwe milieustraten, circulaire ambachtscentra en innovatieve sorteerinstallaties. Zo kan de hele keten van bijvoorbeeld textiel- en plastic-verpakkingen worden verduurzaamd;
  • € 7,5 miljoen om klimaatneutraal en duurzaam inkopen te bevorderen. Het geld wordt ingezet om overheden en organisaties in de zorgsector te ondersteunen bij duurzaam inkopen, van bijvoorbeeld ICT-producten of kantoormeubilair. Er worden ook proefprojecten uitgevoerd met CO2-schaduwprijzen;
  • € 5 miljoen voor recycling van asfalt, beton en staal. Rijkswaterstaat voert hier testen mee uit, bijvoorbeeld door teststroken op de weg aan te leggen met duurzame asfaltmengsels. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat samen met ProRail hoe staal duurzamer kan worden geproduceerd en toegepast in de infrastructuur.

Wilt u meer weten over circulair ondernemen? Of wilt u sparren over kansen voor uw onderneming? Neem dan contact op met het team van specialisten van AC Adviseurs.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief