Net als in het voorjaar zet de Provincie Overijssel ook in het najaar in op duurzaamheid met de subsidie voor hernieuwbare energie en energiebesparing. 

Voor ondernemers (zowel MKB als groot) uit Overijssel die investeren in bedrijfsmiddelen die een energiebesparing opleveren is deze subsidie zeer interessant. De provincie onderscheidt 3 soorten investeringen:

  1. Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen (bijvoorbeeld isolatie, warmtepomp of warmteterugwinning)
  2. Technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen.
  3. Hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zon, water of biomassa (alleen in combinatie met bovenstaande).

Zeker punt 2 (bedrijfsprocessen) kan zeer interessant zijn. Investeer je bijvoorbeeld in een machine die met dezelfde energieconsumptie twee keer zo snel is, dan bespaar je energie en is het de moeite waard om eens verder te kijken.

In de basis moet een berekening worden gemaakt hoeveel energie er (in de toekomst) wordt bespaard en hoe dit in relatie staat tot de investering. Het maximale subsidiebedrag bedraagt €200.000 (30% van de subsidiabele kosten). Hieronder vallen aanschafkosten en loonkosten ten behoeve van de installatie van de investering. De investering moeten binnen 3 jaar na subsidieverlening zijn aangeschaft en geïnstalleerd.

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 15 september worden ingediend en worden op basis van een ranking beoordeeld. Factoren als hoeveelheid vermeden energie, verhouding kosten/energiebesparing en slaagkans spelen hierbij een rol.

Bent u benieuwd of u ook gebruik kunt maken van een subsidieregeling op het gebied van energiebesparing, neem dan gerust contact met ons op. De professionals van AC Adviseurs zijn bekend met deze subsidie en kijken graag met u naar de mogelijkheden. 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief