Hoe kunnen we in Nederland zorgen dat mensen plezier hebben in hun werk, hun vaardigheden blijven ontwikkelen en gezond blijven? 

Binnen veel sectoren en arbeidsregio’s is dit een actuele vraag vanwege de verhoging van de AOW leeftijd, de stijging van de gemiddelde leeftijd op de werkvloer en de snel op elkaar volgende organisatorische en technologische ontwikkelingen binnen organisaties.

Heeft u ambities om de knelpunten binnen uw sector of regio aan te pakken? Het Agentschap SZW stelt dit najaar weer subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van beleidsplannen, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden in een specifieke sector of regio. De verwachting is dat het Agentschap SZW, conform eerdere openstelling, hiervoor 50% cofinanciering beschikbaar stelt. Projecten moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:

1.het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;

2.het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability; of

3.het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit.

 

Aan welke maatregelen kunt u dan denken?

Maatregelen op het gebied van management en organisatie van het werk, personeel en gezond en veilig werken met als doel om aansluiting te krijgen tussen het menselijk kapitaal (kennis en vaardigheden, gezondheid en persoonlijkheid) van de werkenden en de vraag op de arbeidsmarkt.

Deze maatregelen kunnen heel divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan loopbaanadvies, meer autonomie op de werkvloer, leerambassadeurs, voorlichting over gezonde leefgewoonte, coaching, creëren van een leercultuur, periodieke brede APK, begeleiding naar ander werk etc.

De subsidie kan worden aangevraagd door Opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O fonds) en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Heeft u hulp nodig bij het benaderen van deze partijen? AC Adviseurs beschikt over contacten met diverse O&O fondsen en heeft ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden voor dit soort projecten. Daarnaast heeft AC Adviseurs veel ervaring met de uitvoering en subsidieverantwoording van dit type projecten.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief