Aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2021 is een aantal nieuwe categorieën toegevoegd. De regeling is open van 5 oktober tot 11 november 2021.

Provincies willen een krachtige rol spelen in het herstel van de economie door mee te investeren in een slimme, schone en sterke (regionale) economie. Focus ligt op het economisch verdienvermogen van morgen

Hebt u ideeën voor circulaire economieprojecten? Dan ligt er een mooie kans voor uw organisatie om subsidie te ontvangen en uw ideeën te realiseren! Meer weten?

Europa heeft haar digitale koers vastgesteld, hiermee is bepaald waar in de komende jaren het geld voor digitalisatie naar toe gaat. Benieuwd waarheen?

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) gaat alsnog niet door en wordt vervangen door een verlaging van de werkgeverspremies AWf in 2021. 

Scholing en ontwikkeling van medewerkers is goud waard voor de onderneming. Heeft u hier mooie ideeën over maar ontbreekt het aan tijd en middelen om het uit te voeren? Lees dan snel verder!

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf 1 juni.

Is uw bedrijf werkzaam in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren? Dan is de R&D regeling mobiliteitssectoren mogelijk interessant voor u!

Vandaag, 22 april, is het Earth Day. Doel van deze dag is om bewustwording te creëren van ons gedrag op de aarde. Wist u bijvoorbeeld dat het klimaatakkoord van Parijs op Earth Day is ondertekend? En wat kunt u zelf thuis doen om uw impact op het klimaat te verminderen?

Hebt u ideeën voor een project dat een impuls geeft aan de ecologie en economie in het Waddengebied? Wellicht biedt een nieuwe openstelling van het Waddenfonds u mogelijkheden! 

Heeft u plannen voor een project dat bij kan dragen aan Europese milieu- of klimaat doelen? Verwacht u daarmee impact te kunnen maken? Lees dan verder!!

Bent u benieuwd hoe de politieke partijen tijdens deze verkiezingen denken over duurzaamheid? De discussie lijkt meer en meer te gaan over het tempo van de transitie, over de vraag hoe we dat gaan doen en wie de rekening moet betalen.

Bent u benieuwd waar uw medewerkers behoefte aan hebben in het kader van hun ontwikkeling? En wilt u dat hun scholing en ontwikkeling structureel onderdeel uitmaakt van de organisatie? Wees SLIM en kom in actie!

Er wordt het komende jaar ruim € 220 miljoen beschikbaar gesteld ter ondersteuning voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden! Wilt u meer weten over de inzet van deze middelen?

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief