Vattenfall heeft NUON in 2009 van gemeenten en provincies overgenomen. Nu blijkt dat er een overschot is aan energie en de bedrijfsresultaten tegenvallen, zet Vattenfall NUON weer in de etalage. Vanuit de politiek wordt gesuggereerd NUON terug te kopen. Dat roept vragen op:

Is het wel de taak van overheden om als ondernemer elektriciteit te produceren en in energie te handelen?

Provincies en gemeenten hebben een belangrijk deel van opbrengst van de verkoop gebruikt voor stimuleringsmaatregelen. Is dat een voorbeeld van het verkopen van tafelzilver zoals de heer Wientjes voorstelde en is dat wel gewenst?

Ik ben van mening dat de overheid geen ondernemer is. De overheid moet de economie reguleren en stimuleren. Soms houdt dat in dat de overheid zelf moet ondernemen, maar dat is dan altijd noodzaak. Belangrijke voorbeelden uit het verleden zijn de NMB (Nederlandse Middenstands Bank), gemotiveerd vanuit de noodzaak in crisis van de jaren twintig en direct na WOII om de kredietverstrekking aan het midden en kleinbedrijf te garanderen, WAVIN, gemotiveerd vanuit de noodzaak om innovatieve (schone) leidingsystemen te ontwikkelen voor drinkwatervoorziening en DSM, gemotiveerd vanuit de noodzaak om de economie in Limburg na de sluiting van de mijnen te stimuleren. In alle drie de gevallen kon de overheid profiteren van de middelen die de privatisering opleverde.

Kenmerkend voor de overheid als ondernemer is het doel en de lange termijn. De reden voor de overheid om te ondernemen is niet een economische kans, maar een maatschappelijk doel. Pas als het maatschappelijk doel is bereikt en de levensvatbaarheid van de onderneming (vrijwel) onomstotelijk vast staat zal de overheid de onderneming afstoten. Als reactie op de heer Wientjes zouden wij willen stellen dat motief voor het verkopen van “tafelzilver” altijd minimaal uit die twee argumenten moet bestaan. Het zal ook blijken dat het tafelzilver dan het meeste opbrengt. Niet zelden wordt het besluit om een overheidsbedrijf af te stoten of een activiteit te privatiseren naar mijn mening onvoldoende gemotiveerd. Dan leidt dat tot steevast tot onrust.

Terug naar NUON en de vraag of de overheid NUON moet terugkopen. Naar mijn mening zeker niet. Er is geen enkele noodzaak aan te wijzen om dat te doen. Productie en handel in energie is een economische bezigheid die op grote en kleine schaal (zonnepanelen, biovergisting, warmte koude opslag enz.) plaats vindt. Dat gaat prima, er is meer aanbod dan vraag en ook wat betreft het beleid ten aanzien van vermindering van emissies is er geen noodzaak om in te grijpen. Vattenfall verklaart de tegenvallende resultaten zelfs gedeeltelijk vanuit een overschot aan groene stroom. Er is geen enkele noodzaak economisch noch maatschappelijk, voor de overheid om daar op in te grijpen.

Provincies en gemeenten doen met de opbrengst van de verkoop van NUON precies wat nuttig is; de economie en de werkgelegenheid stimuleren. Dat kan op vele manieren en wij zullen graag onze creativiteit, kennis en ervaring inzetten om de realisatie van initiatieven in dat verband te ondersteunen. Als het aan mij ligt blijft de term “NUON gelden” gekoppeld aan stimuleringsbeleid.  

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief