Valse concurrentie door ZZP’ers en schade door het ‘informele circuit’. Het zijn veel gehoorde klachten binnen onder andere de bouw, schoonmaak en hoveniersbedrijven. Zijn deze klachten reëel te noemen? Het is een onderwerp waar naar mijn mening in de sectorplannen dit najaar en tijdens het overleg tussen sociale partners aandacht aan moet worden besteed.

Van oudsher wordt het informele circuit gevormd door zwartwerkers en koppelbazen. Zij dragen geen belastingen en premies af. Dit informele circuit verdringt reguliere arbeid. Dat veroorzaakt verhoging van de werkloosheid en minder belastinginkomsten voor de overheid. Gevolgen hiervan zijn een oplopend begrotingstekort en een verdieping van de crisis. Daar hebben wij allemaal last van!

Het is niet mijn bedoeling om het hele informele circuit aan de schandpaal te nagelen. Het heeft altijd bestaan: de dakdekker die een dakkapel bij een kennis voorziet van bedekking of de schoolmoeders die om de beurt een ochtend oppassen. Uiteraard gaat ook dit ten koste van werkgelegenheid. Maar er is in mijn ogen niets tegen een maatschappij, waarin we bereid zijn iets voor elkaar doen en daar een vergoeding tegenover stellen. Mijns inziens is dit te definiëren als de maatschappelijke smeerolie. De vraag is waar ligt de grens.

De klachten waar ik het in het begin over had gaan voor over ZZP-ers. Dat is in mijn ogen niet terecht. Recent onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in het kader van duurzame inzetbaarheid wijst uit dat ZZP’ers in de bouw, en in het bijzonder in de sector bitumineuze en kunststof dakbedekkingen voornamelijk (te) hard werkende ondernemers zijn, die zich aan de wet houden.

In de regelmatig terugkerende klachten over ZZP-ers die de markt verstoren, herken ik veel meer het beeld van zelfstandig opererende mensen en bedrijven, die het niet zo nauw nemen met de vastgelegde cao-afspraken en regelgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet naleven van cao- en veiligheidsvoorschriften, waardoor onder de prijs kan worden gewerkt. Niet zelden wordt er door de klagers ook een Oost-Europees land bij genoemd.

Deze lieden opereren weliswaar als ZZP’er, maar zijn niet als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). Zij zijn dus ook niet bekend bij het EIB en worden in hun onderzoek ook niet betrokken. Terecht naar mijn mening, want het betreft hier geen ZZP’ers, maar wetsovertreders. Het gaat niet om het uitvoeren van economische activiteiten, maar om criminaliteit. De handelswijzen van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beide laakbaar. De sleutel ligt in mijn ogen dan ook bij handhaving. En dan is het net de jeugdzorg, naarmate er zich meer handhavers (zoals de inspectie SZW, de FIOD, het OM de IND en sector organisaties) mee bemoeien, wordt de effectiviteit van de aanpak lager.

Kortom; het zou goed zijn als het wegvloeien van reguliere arbeid naar het ‘informele circuit’ komend najaar op de agenda komt te staan, gekoppeld aan een kwantitatieve en kwalitatieve doelstelling ten aanzien van werkgelegenheid. Effectieve bestrijding van criminele uitwassen kan dan onderdeel worden van de sector plannen, waarvoor het ministerie van SZW cofinanciering levert.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief